Unie pro řeku Moravu

Unie pro řeku Moravu připravila podrobnou studii a zhodnocení několika variant připravované protipovodňové ochrany Přerova. Jednotlivé varianty byly posouzeny v hydrodynamickém modelu, součástí studie je rovněž kalkulace nákladů jednotlivých variant.

Ke stažení

Studie Bečva pro Přerov, výkresy, propočty nákladů a stanoviska dotčených úřadů a institucí ve formátu zip:

A_Titul a průvodní zpráva

B_propočet nákladů

C_doklady

D_výkresy: I.část, II. část a III.část.

 

Jednotlivé části studie a výkresy kprohlédnutí a ke stažení ve formátu pdf:

A_Titul, obsah a průvodní zpráva:

Bečva pro Přerov_titul

Bečva pro Přerov_obsah, seznam výkresů

Bečva pro Přerov_A_průvodní zpráva

 

B_propočet nákladů

Bečva pro Přerov_B_propočet nákladů

Varianta_4_5_propocet

Varianta_4_5_kryci_list

Varianta_2.1_4_propocet

Varianta_2.1_4_kryci_list

Varianta_2.1_4_5_propocet

Varianta_2.1_4_5_kryci_list

Varianta_2.1_2.2_4_propocet

Varianta_2.1_2.2_4_kryci_list

Varianta_2.1_2.2_4_5_propocet

Varianta_2.1_2.2_4_5_kryci_list

Varianta_2.1_2.2_3.3_propocet

Varianta_2.1_2.2_3.3_kryci_list

 

C_doklady

Bečva pro Přerov_C_doklady (obsah a vypořádnání připomínek)

1a_Záznam z pracovního jednání ke studii Bečva pro život ze dne 11. října 2011

1b_Vyjádření k ideové studii Bečva pro život ze dne 18.února 2011

2a_Dopis náměstka ministra Ing. Aleše Kendíka ze dne 30. září 2010

2b_Dopis náměstka ministra Ing. Aleše Kendíka ze dne 17. ledna 2011

2c_Stanovisko ČSKI při ČSSI k ideové studii Bečva pro život, listopad 2010

2d_Pozvánka Povodí Moravy, s.p. (3.2. 2011), jednání ke studii Bečva pro život

2e_Záznam z jednání ke studii Bečva pro život ze dne 24.února 2011

2f_Memorandum o vzájemné spolupráci mezi Povodím Moravy, s.p. a UPRM

3a_Dopis ředitele odboru ochrany vod Ing. V. Dvořáka ze dne 1.října 2010

3b_Dopis ředitele odboru ochrany vod Ing. V. Dvořáka ze dne 6. prosince 2010

4a_Dopis hejtmana Ing. Martina Tesaříka ze dne 21. září 2010

4b_Dopis náměstka hejtmana Ing. Pavla Horáka ze dne 8. října 2010

4c_Záznam z jednání ke studiím Bečva pro život a Bečva pro život, 9.8. 2011

5a_Vyjádření města Přerov ke studii Bečva pro život ze dne 8.10. 2010

5b_Záznam z jednání s 1. náměstkem primátora Mgr. J. Kulíškem, 21.12.2010

5c_Záznam z jednání na Magistrátu města Přerov ze dne 19.ledna 2011

5d_Vyjádření Magistrátu města Přerov ke studii Bečva pro život ze dne 3.2. 2011

6a_Vyjádření Prechezy Přerov a.s. ze dne 10. června 2011

7a_Stanovisko UPRM k aktuálnímu stavu přípravy PPO v povodí řeky Bečvy

7b_Dopis náměstka ministra Ing. Aleše Kendíka ze dne 24. března 2011

7c_Usnesení Vlády ČR ze dne 13. dubna 2011 č. 259

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© UPRM

vytvořil Michal Kandr