Unie pro řeku Moravu

Dunajské environmentální fórum

 

Další rozměr naší činnosti představuje členství v mezinárodní ekologické organizaci Dunajské environmentální fórum (DEF), jež sdružuje nevládní organizace ze čtrnácti zemí ležících v povodí Dunaje. DEF bylo založeno v roce 1999 a Unie pro řeku Moravu je jejím zakládajícím členem. Hlavním integrujícím prvkem je ekologický program orientovaný na vodní ekosystémy. Nejdůležitějším cílem těchto mezinárodních aktivit je snížit znečištění vod způsobené živinami a toxickými látkami, působit v ochraně a popularizaci mokřadů a vyzdvihnout význam Dunaje (i ostatních přítoků) pro život okolních obyvatel. DEF spolupracuje s Mezinárodní komisí pro ochranu Dunaje (MKOD, anglicky ICPDR).

Sekretariát DEF má sídlo ve městě Baja (Déry sétány 13.III/4, H-6500 Baja) v Maďarsku. Sekretariát odpovídá za zajištění komunikace, organizaci shromáždění, management, koordinaci společných projektů a poskytuje také technickou pomoc. Současným sekretářem je Viktória Tóth (e-mail: def@baja.hu, tel. +36 79 525 163), prezidentkou DEF je Enikö Anna Tamas. Internetové stránky DEF je možno najít na adrese http://def.org.hu.

Leták popisující Dunajské Environemtální fórum si můžete stáhnout níže.

Anglická verze

Česká verze

Dunajské environmentální fórum vydává svůj magazín. Jedná se o DEF Bulletin, který vychází dvakrát ročně nebo jako spojené číslo jednou za rok. Níže si můžete vybraná čísla přečíst.

Bulletin DEF 1/2002 (anglická verze - English version)

Bulletin DEF 2/2003 (anglická verze - English version)

Bulletin DEF 3/2003 (anglická verze - English version)

Bulletin DEF 1/2004

Bulletin DEF 2/2004

Bulletin DEF 2/2004 (anglická verze - English version)

Bulletin DEF 1/2005

Bulletin DEF 2/2005

Bulletin DEF 1-2/2006

Bulletin DEF 1-2/2006 (anglická verze - English version)

Bulletin DEF 1-2/2007

Bulletin DEF 1-2/2008

Bulletin DEF 1-2/2009

Bulletin DEF 1-2/2009 (anglická verze - English version)

© UPRM

vytvořil Michal Kandr