Unie pro řeku Moravu

Mladí tvůrci pro Dunaj

Mladí tvůrci pro Dunaj (anglicky Danube Art Master) je mezinárodní výtvarná soutěž pro všechny děti mateřských, základních a středních škol, děti nejrůznějších zájmových uskupení a děti ze speciálních zařízení. Horní věková hranice je omezena docházkou do střední školy. Soutěž je orientována zejména na povodí Dunaje, což však neznamená, že by se děti z jiných oblastí naší republiky nemohly zúčastnit. Stačí, aby dílo bylo vytvořeno v povodí Dunaje.

Hlavní myšlenka výtvarné soutěže spočívá v tvorbě prostorového díla z přírodního materiálu. Kvalita soutěžních prací je stejně tak důležitá jako skutečnost, že děti a jejich učitelé jdou společně do přírody, k vodě - řekám, potoků, rybníkům či mokřadům. V České republice se každoročně soutěže účastní stovky dětí, v celém povodí Dunaje pak tisíce. V každém účastnickém státu je vybrán jeden národní vítěz. Na podzim se pak v jednom z podunajských států koná setkání těchto národních vítězů a volba vítěze mezinárodního.

Soutěž každoročně vyhlašuje Mezinárodní komise pro ochranu Dunaje (MKOD, ICPDR) se sídlem ve Vídni. Mezinárodní koordinací soutěže bylo v letech 2003 - 2010 pověřeno Dunajské environmentální fórum (DEF), v letošním roce soutěž zaštiťuje Global Water Partnership (mezinárodní uskupení organizací i firem věnujících se ochraně vod). Národní kola pak pořádají jednotliví členové sítě DEF. V České republice soutěž od počátku pořádá občanské sdružení Unie pro řeku Moravu, jako reprezentant a zakládající člen DEF. Mezi naše hlavní partnery patří zejména Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo zemědělství, Povodí Moravy, s.p. a další organizace.

Ročník 2013

Ročník 2012

Tiskovou zprávu o předávání cen v letošním ročníku výtvarné soutěže, které proběhlo na Korunní pevnůstce v Olomouci si můžete prohlédnout zde.

Ročník 2011

Ročník 2010

Ročník 2009

© UPRM

vytvořil Michal Kandr