Unie pro řeku Moravu

Aktuality

Studie: „Zlepšení podmínek pro oživení Bečvy a jejích významných přítoků“

Studie: „Zlepšení podmínek pro oživení Bečvy a jejích významných přítoků“

17.4.2023

Předkládaná studie reaguje na následky otravy řeky Bečvy kyanidy ze září 2020. Jedna z nejhorších otrav posledních desetiletí přinesla smrt více než 40 tunám ryb, neměřitelného množství jiné bioty a závažně poškodila říční ekosystém. I když řeka má schopnost samočištění a populace či společenstva vodních organismů mají šanci se postupně regenerovat, škody jsou obrovské a pokud nezlepšíme stav říčního ekosystému, tak ekologická obnova je v úplném rozsahu věcí dlouhodobou, v některých případech i nevratnou.

více >

Unie pro řeku Moravu má staronového předsedu

Unie pro řeku Moravu má staronového předsedu

19.7.2022

Novým předsedou Unie pro řeku Moravu byl na valné hromadě konané dne 23. 6. 2022 v Brně zvolen Michal Krejčí.

více >

Otevřený seminář: „Obnova řeky Bečvy“

Otevřený seminář: „Obnova řeky Bečvy“

19.1.2022

Zveme Vás na otevřený seminář věnovaný ekologické obnově řeky Bečvy, který se uskuteční ve čtvrtek 10. února 2022.

Akce se koná pod záštitou místopředsedkyně Senátu PSP paní RNDr. Jitky Seitlové a hejtmana Olomouckého kraje pana Ing. Josefa Suchánka.

Kdy: čtvrtek 10. února 2022 od 13:00 do 16:00 hodin

Kde: Přírodovědecká fakulta UP, tř. 17. listopadu, Olomouc (učebna č. 2005)

Co: prezentace aktuálních studií a projektů k ekologické obnově řeky Bečvy

více >

AKCE PET 2021

AKCE PET 2021

25.11.2021

Unie pro řeku Moravu již tradičně pořádala akci PET, která spočívá v úklidu odpadu z koryta řeky Moravy v Litovelském Pomoraví.

více >

Vzpomínka na Helenu Královou

Vzpomínka na Helenu Královou

6.12.2019

Sdělujeme Vám smutnou zprávu. Dne 7. listopadu 2019 zemřela naše milá kolegyně Helena Králová. Připojujeme naši krátkou osobní vzpomínku Václava Čermáka.

více >

30 let VDNM

30 let VDNM

21.3.2019

Dne 3.března 2019 uplynulo 30 let od dokončení výstavby Vodního díla Nové Mlýny.

více >

Valná hromada 2019

Valná hromada 2019

24.2.2019

Valná hromada Unie pro řeku Moravu se uskuteční dne 22. 3. 2019 od 9:30 v Brně. Místem konání je Ekologický institut Veronica - Panská 9, 602 00 Brno. Pozvánku nalezente zde.

více >

Valná hromada Unie pro řeku Moravu

Valná hromada Unie pro řeku Moravu

10.7.2017

Dne 29.6.2017 se v Brně konala valná hromada Unie pro řeku Moravu (UPRM). To je občanské sdružení (spolek) založené v roce 1993 za účelem ochrany přírody a krajiny, přičemž hlavní důraz činnosti je kladen na ochranu řek, niv a říční krajiny. Sdružuje individuální členy (fyzické osoby) a kolektivní členy (právnické osoby, občanská sdružení apod.). Jejich společným zájmem je ochrana přírodě blízkých vodních toků a jejich niv, jakož i zpřírodnění regulovaných řek a potoků.

více >

Pohodlně podél Bystřice ven z Olomouce

Pohodlně podél Bystřice ven z Olomouce

14.6.2016

Olomouc – Projít v příštích letech podél řeky Bystřice z Olomouce bez problémů na kraj města? Ekologové přišli s představou, která se vyhýbá přechodu přes rušnou Hodolanskou ulici a podél vody vede cyklostezku. Celý text čtěte zde.

více >

Na Moravě v Olomouci vzniknou dva ostrovy, možná i říční park

Na Moravě v Olomouci vzniknou dva ostrovy, možná i říční park

13.6.2016

Olomouc – Řeka Morava by po skončení nejbližších protipovodňových úprav mohla být pro Olomoučany přitažlivější. U vysokoškolských kolejí mají vzniknout dva ostrůvky. Zda budou přístupné, se nyní rozhoduje. Celý text zde.

více >

Povodí vidí příjmy, my řeku, nesouhlasí ekolog s nádrží na Bečvě

Povodí vidí příjmy, my řeku, nesouhlasí ekolog s nádrží na Bečvě

30.4.2016

Ani suchá, ani vodní nádrž u Teplic nad Bečvou není potřeba k tomu, aby obyvatelé Hranic,
Lipníka či Přerova mohli usínat bez obav z velkých povodní. Takový názor má Michal Krejčí
z Unie pro řeku Moravu, která spolu s dalšími ekologickými organizacemi vystupuje na
obranu Bečvy před velkými stavebními zásahy. Celý text zde.

více >

Sbírka Řeky pro život

Sbírka Řeky pro život

27.8.2012

Unie pro řeku Moravu zahájila v srpnu 2012 veřejnou sbírku na podporu ochrany moravských řek a jejich revitalizace.

Více o sbírce, jejím průběhu a využití získaných prostředků se dozvíte zde.

více >

Bečva pro Přerov – studie protipovodňových opatření v tisku

Bečva pro Přerov – studie protipovodňových opatření v tisku

31.1.2012

Mladá Fronta DNES přinesla v pondělí 30. ledna 2011 obsáhlý rozhovor s předsedou Unie pro řeku Moravu - Michalem Krejčím, který byl dále doprovázen redakčním článkem.

Ačkoliv titulek či některé pasáže článku mohou působit konfrontačně, tak snahou Unie pro řeku Moravu je spolupracovat s Povodím Moravy na přípravách a realizaci protipovodňové ochrany v Pobečví. Naším cílem je napomoci zajištění ochrany obyvatel před povodněmi a též zpřírodnění řeky Bečvy. V mnoha ohledech se na těchto cílech s Povodím Moravy shodneme a kladně hodnotíme aktivitu a zájem správce toku tyto věci řešit. Studie, které v dané věci zpracováváme jsou přínosem (pro dosažení těchto cílů) a podkladem, který může využít odborná vodohospodářská sféra, jakož i orgány státní správy a samosprávy.

více >

Bečva pro život

Bečva pro život

28.6.2010

Navštivte sekci Bečva pro život. Naleznete tam ideově-koncepční studii přírodě blízké protipovodňové ochrany Pobečví, prezentace ze semináře a také brožuru a leták.

více >

Dunaj v kufru

Dunaj v kufru

12.3.2010

V sekci "Aktivity" navštivte Dunaj v kufru. Ke stažení je tam umístěna česká verze této výukové pomůcky.

více >

© UPRM

vytvořil Michal Kandr