Unie pro řeku Moravu

Unie pro řeku Moravu

Chráníme naše řeky, jejich nivy a povodí, úspěšně prosazujeme přírodě blízká řešení úprav vodních toků a jejich revitalizace. Pomáháme s environmentální výchovou dětí i dospělých. K podpoře uvedených cílů sdružujeme občany a nevládní organizace. Naše motto zní: "Řeky pro život".

Hlavní zprávy

Unie pro řeku Moravu oslaví 20 let

Unie pro řeku Moravu oslaví 20 let

19.11.2013, článek

O UPRM vyšel obsáhlý článek v časopise Ochrana přírody.

Občanské sdružení Unie pro řeku Moravu brzy oslaví dvacet let od svého vzniku. Bylo iniciováno koncem roku 1993 lidmi, kteří chtějí navrátit řekám jejich původní přirozený charakter a přírodní funkce a usilují o to, aby se staly součástí kvalitního života obyvatel, kteří kolem vodních toků žijí a chtějí je udržitelně užívat.

Pokračování zde (link) a celý článek v pdf.

více >

TV Přerov: Nový most přes Bečvu v Přerově je připravený na stoletou vodu

TV Přerov: Nový most přes Bečvu v Přerově je připravený na stoletou vodu

17.10.2013, aktualita

Cílem projektu Živá Bečva je zpřírodnění řeky Bečvy, ale také například mnohá protipovodňová opatření, která se týkají úseku Bečvy v Přerově kolem Prechezy. Tady navrhujeme rozšíření koryta, snížení břehů, čímž poklesne v tomto úseku hladina řeky během velké vody. Při stoleté vodě činí tento pokles až jeden metr. Uvnitř širokého koryta Bečvy vznikne prostor pro takovou menší říčku - kynetu, a Bečva se vlastně bude moci v daném prostoru volně vyvíjet," dodal Michal Krejčí z Unie pro řeku Moravu.

více >

V Olomouci byly uděleny ceny za nejlepší výtvarná díla soutěže Mladí tvůrci pro Dunaj a slaven Den Dunaje

V Olomouci byly uděleny ceny za nejlepší výtvarná díla soutěže Mladí tvůrci pro Dunaj a slaven Den Dunaje

20.6.2013, tisková zpráva

Olomouc, 16. června 2012

U příležitosti oslav Dne Dunaje se v pátek 14. června 2013 sešlo na 70 mladých lidí. Společně se ve Freskovém sále (kanovnické rezidence na Wurmově 7) v Olomouci účastnili slavnostního předání cen 10. ročníku mezinárodní výtvarné soutěže Mladí tvůrci pro Dunaj. Hlavní cenou, která je určena všem autorům vítězných děl, je splouvání řeky Moravy v CHKO Litovelské Pomoraví. Na raftech letos plulo 20 dětí a 15 dospělých.

více >

Pozvánka na oslavy Dne Dunaje v Olomouci

Pozvánka na oslavy Dne Dunaje v Olomouci

13.6.2013, aktualita

Slavnostní předání cen vítětzům výtvarné soutěže Mladí tvůrci pro Dunaj a oslavy Dne Dunaje proběhnou v pátek 14. června. Jste srdečně zváni!

Den Dunaje

Kdy: pátek 14. června 2013 od 10:00

Kde: Olomouc, Wurmova 7 (Freskový sál)

Podrobnou pozvánku najdete zde.

více >

10. ročník výtvarné soutěže Mladí tvůrci pro Dunaj má své vítěze

10. ročník výtvarné soutěže Mladí tvůrci pro Dunaj má své vítěze

5.6.2013, aktualita

Letošní ročník byl opět bohatý na zajímavý díla a komise měla těžkou práci s výběrem těch nejlepších. Desítku oceněných najdete zde. Zatím jde jen o přehled vybraných děl, pořadí vítězů bude slavnostně vyhlášeno 14.6. na oslavách Dne Dunaje spolu s předáváním cen.

více >

Akce PET 2013

Akce PET 2013

27.5.2013, tisková zpráva

Řeka Morava v CHKO Litovelské Pomoraví je vyčištěna od naplaveného odpadu. Stalo se tak díky šestému ročníku Akce PET, kterou organizuje Unie pro řeku Moravu. Na pětadvacet vodáků a milovníků přírody spojilo o víkendu 25. a 26. května 2013 své síly a v rámci dobrovolné akce vytahali z řeky přes 120 velkoobjemových pytlů s naplaveným odpadem.

více >

Akce PET 2013: Hlaste se!

Akce PET 2013: Hlaste se!

7.5.2013, aktualita

Akce PET, tedy tradiční očista břehů Moravy od odpadků se blíží! Zájemci hlaste se přes profil akce  na ZČ Brontosaurus Delfín. Pro přihlášené je zajištěna loď a další vybavení, pracovní rukavice, ubytování a občerstvení na večer.

Více o akci včetně pozvánky najdete zde.

více >

Mladí tvůrci pro Dunaj 2013

Mladí tvůrci pro Dunaj 2013

12.4.2013, tisková zpráva

11. dubna 2013

Desátý ročník českého kola mezinárodní výtvarné soutěže Mladí tvůrci pro Dunaj se právě rozbíhá. Unie pro řeku Moravu, která akci organizuje, oslovuje školy a dětské kolektivy k účasti v této u nás již zavedené soutěži. V jejím loňském ročníku čeští tvůrci výrazně uspěli i na mezinárodní úrovni. V konkurenci národních vítězů ze 14-ti podunajských států obsadili absolutní první místo s dílem „Řeky 2021!", které vytvořili studenti Dalibor Urban a Jakub Vávra ze ZUŠ Jedovnice.

Úplná tisková zpráva je zde.

více >

Mladí tvůrci pro Dunaj 2013

Mladí tvůrci pro Dunaj 2013

10.4.2013, aktualita

Nový ročník výtvarné soutěže Mladí tvůrci pro Dunaj zahájen! Děti a mládež do 19 let a nejvýše 3 členné skupiny se mohou do soutěže hlásit do 20. dubna.

Podrobnosti k soutěži nalezenete zde.

více >

Francouzské vody stále více ohrožují nitráty

Francouzské vody stále více ohrožují nitráty

7.2.2013, aktualita

Kvalita vody ve francouzských vodních tocích se setrvale zhoršuje. Více než polovina evropského území země je dnes postižena znečištěním nitráty, pocházejícími ze zemědělské výroby. Po jednání v prosinci 2012 byla aktualizována mapa 6 velkých povodí řek Francie, jejichž agentury byly zřízeny v roce 1964. Mapa zobrazuje i ohrožené zóny, kde koncentrace nitrátů ve vodě přesahuje 50 mg/litr. Ohrožené zóny zahrnují 18 860 obcí, což je o 860 obcí více, než tomu bylo v roce předchozím....

Překlad článku z Le Monde si můžete přečíst na Říčním blogu.

 

více >

Akce PET 2014

Akce PET 2014

3.7.2014, aktualita

V sobotu a v neděli 7. a 8. června 2014 opět proběhla úspěšně další z Akcí PET!

více >

PF 2013

PF 2013

1.1.2013, aktualita

V novém roce přejeme všem přátelům, spolupracovníkům a partnerům to nejlepší, zejména pak krásné řeky a šťastné lidi kolem Vás

více >

Bečva se vrací do života

Bečva se vrací do života

18.12.2012, aktualita

Řeka Bečva byla na počátku 20. století v celé délce regulována, čímž byl zásadním způsobem změněn původně proměnlivý říční vzor. Dominantním korytotvorným procesem a významným vodohospodářským problémem se stalo kontinuální zahlubování dna koryta. Bečva tak nabyla podobu uniformního koryta s velice nízkou ekologickou hodnotou. Současné požadavky, které musí vodohospodáři plnit (protipovodňová ochrana, dobrý ekologický stav), nejsou se stávající úpravou koryta slučitelné. Rovněž dlouhodobě vynakládané finanční prostředky na opravy a údržbu umělého koryta jsou značné. Při povodni v roce 1997 došlo k samovolnému zpřírodnění několika úseků. Tyto procesy ukázaly možnou cestu další renaturace a revitalizace Bečvy. Do budoucna se jako velice výhodný jeví diferencovaný management Bečvy odrážející jak potřeby protipovodňové ochrany, tak potřeby zlepšení celkového ekologického stavu, čemuž napomůže také studie proveditelnosti „Živá Bečva" O projektu a cestě Bečvy z pout regulace si můžete přečíst zde.

více >

Proběhl seminář Energetická biomasa a ekologická stabilita krajiny

Proběhl seminář Energetická biomasa a ekologická stabilita krajiny

13.12.2012, aktualita

V úterý 27. listopadu se v Čehovicích uskutečnil seminář projektu Klima - krajina - povodí, jež byl zaměřen na výměnu informací mezi odborníky - lesníci, ekologové a starosty obcí. Předmětem semináře bylo seznámit zástupce obcí s možnostmi hospodářského využití dřevinných porostů v prvcích ÚSES (biocentra, biokoridory). Zde lze s úspěchem využít managementu v pěstování tzv. nízkého a středního lesa. Prezentace ze semináře a další informace jsou zde.

více >

Říční blog: Rozsáhlé ekologické úpravy na francouzském úseku řeky Rhony

Říční blog: Rozsáhlé ekologické úpravy na francouzském úseku řeky Rhony

5.12.2012, aktualita

V říčním blogu najdete čerstvý příspěvek z deníku Le Monde (v překladu Pavla Šimka) o postupu revitalizačních prací na řece Rhoně.

více >

Seminář: energetická biomasa a ekologická stabilita krajiny

Seminář: energetická biomasa a ekologická stabilita krajiny

1.11.2012, aktualita

Kdy: 27.11. 2012

Kde: sál  Obecního domu v Čehovicích

Program a bližší informace najdete zde.

 

více >

Prezentace Živé Bečvy na konferenci Říční krajina

Prezentace Živé Bečvy na konferenci Říční krajina

22.10.2012, aktualita

Na osmém ročníku konference Říční krajina zazněl příspěvek Unie pro řeku Moravu s názvem Živá Bečva - Cesta z regulace, který popisuje možnosti revitalizace těžce zkoušené řeky.

V pdf si jej můžete prohlédnout zde.

více >

Dva tisíce vodních elektráren ve Francii bude šetrnějších k rybám

Dva tisíce vodních elektráren ve Francii bude šetrnějších k rybám

8.10.2012, aktualita

Na Říčním blogu najdete překlad aktuálního článku z deníku Le Monde od našeho spolupracovníka ve Francii, Pavla Šimka.

více >

Sbírka Řeky pro život

Sbírka Řeky pro život

27.8.2012, aktualita

Unie pro řeku Moravu zahájila v srpnu 2012 veřejnou sbírku na podporu ochrany moravských řek a jejich revitalizace.

Více o sbírce, jejím průběhu a využití získaných prostředků se dozvíte zde.

více >

Den Dunaje 2012 v Olomouci

Den Dunaje 2012 v Olomouci

10.6.2012, aktualita

Ve středu 27. června si v Olomouci připomeneme Dunaj - nejmezinárodnější řeku v Evropě. Celodenní program pro děti i dospělé spojený s řekami a Dunajem zvlášť proběhne v Olomoucké Korunní pevnůstce.

Program začne v 10 hodin předáváním cen ve výtvarné soutěži Mladí tvůrci pro Dunaj , chybět nebude biologický workshop pro děti, prohlídka pevnosti v průvodcem a pro vítěze soutěže splouvání Střední Moravy z Horky nad Moravou do Olomouce.

více >

Nové Heřminovy se brání peticí proti výstavbě přehrady

Nové Heřminovy se brání peticí proti výstavbě přehrady

24.5.2012, aktualita

Obec Nové Heřminovy na Bruntálsku, která je ohrožená výstavbou přehrady, se společně s aktivisty z Hnutí DUHA Jeseníky, rozhodla bránit zorganizováním petice. Tu můžou občané podepisovat nejen na stránkách www.stopprehrade.cz ale i osobně na koncertu proti přehradě, který se bude konat v Nových Heřminovech 30. 6. 2012.

více >

Akce PET 2012

Akce PET 2012

22.5.2012, tisková zpráva

Více než čtyřicet dobrovolníků spojilo své síly a o víkendu 19. a 20. května 2012 vyčistilo řeku Moravu mezi Litovlí a Horkou nad Moravou. Stalo se tak již po páté v rámci Akce PET, kterou od roku 2008 organizuje Unie pro řeku Moravu. Celkově bylo přímo z řeky sesbíráno 1,7 tuny odpadu, tj. na 150 velkoobjemových pytlů - z toho skoro polovina pytlů s PET lahvemi, jež byly přímo tříděny a budou recyklovány.

více >

Mladí tvůrci pro Dunaj 2012

Mladí tvůrci pro Dunaj 2012

22.3.2012, aktualita

Dne 22. března se připomíná Světový den vody. Při této příležitosti vyhlašuje Unie pro řeku Moravu již devátý ročník mezinárodní výtvarné soutěže Mladí tvůrci pro Dunaj. Věříme, že i tento ročník bude minimálně stejně tak úspěšný jako ročníky předchozí a přinese spoustu kvatnítních dílek a zážitků. Další informace k ročníku 2012 jsou v přiložených souborech níže.

Pravidla
Doplňující informace
Ceny
Návratka

více >

Akce PET 2012

Akce PET 2012

20.3.2012, aktualita

Akce PET je událost, při které všichni, kdo mají rádi přírodu a zejména řeky, spojí své síly a společně čistí řeku Moravu od odpadků. Tuto akci organizuje Unie pro řeku Moravu od roku 2008. Partnerem akce je Delfín - základní článek Hnutí Brontosaurus. Správa CHKO Litovelské Pomoraví akci poskytuje finanční podporu a odvoz posbíraných odpadků na řízenou skládku zajišťuje Povodí Moravy, s.p. Aktivita navazuje na původní Akci Igelit při které dobrovolníci čistili řeku Moravu v 80-tých letech 20. století. Pozvánka zde.

více >

Bečva pro Přerov – studie protipovodňových opatření v tisku

Bečva pro Přerov – studie protipovodňových opatření v tisku

31.1.2012, aktualita

Mladá Fronta DNES přinesla v pondělí 30. ledna 2011 obsáhlý rozhovor s předsedou Unie pro řeku Moravu - Michalem Krejčím, který byl dále doprovázen redakčním článkem.

Ačkoliv titulek či některé pasáže článku mohou působit konfrontačně, tak snahou Unie pro řeku Moravu je spolupracovat s Povodím Moravy na přípravách a realizaci protipovodňové ochrany v Pobečví. Naším cílem je napomoci zajištění ochrany obyvatel před povodněmi a též zpřírodnění řeky Bečvy. V mnoha ohledech se na těchto cílech s Povodím Moravy shodneme a kladně hodnotíme aktivitu a zájem správce toku tyto věci řešit. Studie, které v dané věci zpracováváme jsou přínosem (pro dosažení těchto cílů) a podkladem, který může využít odborná vodohospodářská sféra, jakož i orgány státní správy a samosprávy.

více >

Prezentace ze seminářů k projektu Klima - krajina  - povodí

Prezentace ze seminářů k projektu Klima - krajina - povodí

27.1.2012, aktualita

V lednu 2012 proběhly tři semináře (v Brně, Olomouci a Zlíně) pro pracovníky státní správy ve vodním hospodářství, územním plánování a ochraně přírody, správce toků a odbornou veřejnost. Na seminářích byly prezentovány výsledky regionálních a pilotních studií a studie právní, které vznikly v rámci projektu Klima - krajina - povodí. Svůj příspěvek přednesl rovněž Ing. Foltýn z Povodí Moravy, a.s. a Ing. Tomáš Havlíček z Ateliéru Fontes. Semináře navazovaly na čtyři kulaté stoly (výrobní výbory) v užším kruhu, které proběhly na podzim 2011 v Olomouci, Brně, Zlíně a Praze. Na nich byly diskutovány předběžné závěry z regionální studie strategie adaptačních opatření v povodí Moravy.

více >

Před vodou z roku 1997 budovaná opatření za miliardy město neochrání. Ale mohla by.

Před vodou z roku 1997 budovaná opatření za miliardy město neochrání. Ale mohla by.

24.1.2012, aktualita

Mliardy korun, roky omezení života ve městě. Budování protipovodňových opatření v Olomouci, které by mělo začít už v únoru, si bezpochyby bude nárokovat titul jedné z nejnáročnějších staveb v dějinách města. Po dokončení by systém opatření měl Olomoucí převést i hodně velkou vodu, s povodní rozsahu té z roku 1997 by si však neporadil. Podle Povodí Moravy by opatření proti tak velké povodni znamenala bourat domy a stavět dvoumetrové hráze. Ekologové však už roky tvrdí něco jiného.

více >

Říční dřevo ve vodních tocích ČR

Říční dřevo ve vodních tocích ČR

7.1.2012, aktualita

Upozorňujeme na vydání nové publikace Říční dřevo ve vodních tocích ČR.

více >

Klima – krajina – povodí: semináře v Brně, Olomouci a Zlíně

Klima – krajina – povodí: semináře v Brně, Olomouci a Zlíně

5.1.2012, aktualita

Unie pro řeku Moravu Vás zve na semináře „Klima – krajina – povodí“, které pořádáme v rámci stejnojmenného projektu, jež je podporovaný SFŽP.

Semináře jsou věnovány tématu krajinných adaptačních opatření.

Půldenní semináře se uskuteční:

- v Brně ve středu 11. ledna 2012 na Povodí Moravy, s.p. (pozvánka s programem)

- v Olomouci ve středu 18. ledna 2012 na Krajském úřadu Olomouckého kraje (pozvánka s programem)

- ve čtvrtek 19. ledna 2012 na Krajském úřadu Zlínského kraje (pozvánka s programem)

více >

Správa toků a ochrana přírody: hledání shody

Správa toků a ochrana přírody: hledání shody

7.11.2011, aktualita

Koalice pro řeky ve spolupráci s Katedrou hydromeliorací a krajinného inženýrství Stavební fakulty ČVUT připravuje v termínu 8.12.2011 diskuzní seminář.

více >

PROJEKTY SEBEVĚDOMÝCH MĚST BLÍZKÉ ČLOVĚKU I PŘÍRODĚ

PROJEKTY SEBEVĚDOMÝCH MĚST BLÍZKÉ ČLOVĚKU I PŘÍRODĚ

13.9.2011, aktualita

 

· Jak se chránit před povodněmi a zároveň vytvořit zajímavé místo k setkávání a trávení času?

· Jak revitalizovat památkově chráněný náhon?

· Jak vyjednávat s investorem, aby přispěl k vytvoření kvalitního veřejného prostoru?

· Jak zapojit veřejnost do rozhodování?

Více v pozvánce ZDE.

více >

Pozvánka a program konference Říční krajina 2011

Pozvánka a program konference Říční krajina 2011

6.9.2011, aktualita

Sedmý ročník konference proběhne 5. -7. října v Olomouci v nové budově PřF UP Olomouc. Letos jej vyplní dva dny přednášek a lektorovaná celodenní exkurze do CHKO Litovelské Pomoraví.

Základními tématy ročníku jsou:

1. Říční krajina a změny klimatu (adaptace na změny klimatu)

2. Retence vody v nivách

3. Pramenné části říční krajiny

4. Ekologická správa vodních toků

více >

Pozvánka na Akci PET - 6.8. 2011

Pozvánka na Akci PET - 6.8. 2011

24.7.2011, aktualita

Akce PET je událost, při které všichni, kdo mají rádi přírodu a zejména řeky, spojí své síly a společně čistí řeku Moravu od odpadků. Tuto akci organizuje Unie pro řeku Moravu od roku 2007. Partnerem akce je Delfín - základní článek Hnutí Brontosaurus. Správa CHKO Litovelské Pomoraví akci poskytuje finanční podporu a odvoz posbíraných odpadků na řízenou skládku zajišťuje Povodí Moravy, s.p. Aktivita navazuje na původní Akci Igelit při které dobrovolníci čistili řeku Moravu v 80-tých letech 20. století.

více >

Dunaj v kufru: Řeka je víc než jen voda

Dunaj v kufru: Řeka je víc než jen voda

29.6.2011, tisková zpráva

Sluňákov, 28. června 2011

Dnes byly v ekologickém centru Sluňákov v Horce nad Moravou slavnostně vyhlášeny výsledky mezinárodní výtvarné soutěže Mladí tvůrci pro Dunaj 2011, jejíž vítězem se stalo dílko "Stromořeka" od žáků ze ZUŠ Jedovnice. Soutěž každoročně vyhlašuje Mezinárodní komise pro ochranu Dunaje (MKOD, ICPDR) se sídlem ve Vídni. V České republice soutěž od počátku pořádá občanské sdružení Unie pro řeku Moravu, jako reprezentant a zakládající člen DEF a mezi hlavní partnery projektu patří zejména Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo zemědělství, Povodí Moravy, s.p. a společnost Coca-Cola.

Plné znění zprávy najdete zde.

více >

Mladí tvůrci pro Dunaj 2011

Mladí tvůrci pro Dunaj 2011

3.6.2011, aktualita

Již známe výsledky výtvarné soutěže Mladí tvůrci pro Dunaj 2011. Vítězem se stalo dílko "Stromořeka" od žáků ze ZUŠ Jedovnice. Toto dílko a dalších 14 oceněných si můžete prohlédnout ve fotogalerii. Přehledně si výsledky můžete prohlédnout zde. Předávání cen se uskuteční 28. června v centru Sluňákov v Horce nad Moravou. Pozvánku na tuto akci si prohlédněte zde. Další informace k letošnímu ročníku jsou zde.

více >

Čína poprvé přiznala problémy s obří přehradou Tři soutěsky

Čína poprvé přiznala problémy s obří přehradou Tři soutěsky

27.5.2011, aktualita

Čínská vláda poprvé přiznala, že má potíže s Třemi soutěskami - největší přehradou s vodní elektrárnou na světě. Peking v souvislosti s nejhorším suchem, jaké čínský jih postihlo v posledních 50 letech, varoval před „urgentními problémy" v oblasti životního prostředí a před hrozícími konstrukčními „katastrofami", které by se negativně odrazily v životech lidí.

více >

Akce PET 2011

Akce PET 2011

16.5.2011, aktualita

Počtvrté se sešli vodáci a milovníci řeky při sbírání odpadků - zejména PET lahví, které daly akci název - přímo z loděk. Akci pořádá od roku 2008 občanské sdružení Unie pro řeku Moravu ve spolupráci s Hnutím Brontosaurus - vodáckým oddílem Delfín z Litovle. Letos byla jednodenní a volba padla na sobotu 14. května.

více >

Valná hromada UPRM

Valná hromada UPRM

11.3.2011, aktualita

25. března (pátek) od 10:00 hod., Hauenschildův palác, Dolní náměstí, Jednací sál OKNO (1. patro nad Hanáckou restaurací), Olomouc


více >

Klima - krajina - povodí

Klima - krajina - povodí

15.12.2010, aktualita

Řešíme projekt SFŽP Integrovaný přístup ke krajině jako východisko pro adaptační opatření na změny klimatu v povodí řeky Moravy. Více o něm se můžete dočíst zde.

více >

Bečva pro život

Bečva pro život

28.6.2010, aktualita

Navštivte sekci Bečva pro život. Naleznete tam ideově-koncepční studii přírodě blízké protipovodňové ochrany Pobečví, prezentace ze semináře a také brožuru a leták.

více >

Dunaj v kufru

Dunaj v kufru

12.3.2010, aktualita

V sekci "Aktivity" navštivte Dunaj v kufru. Ke stažení je tam umístěna česká verze této výukové pomůcky.

více >

Všechny aktuality a akce >>

© UPRM

vytvořil Michal Kandr