Unie pro řeku Moravu

Kauzy

V této sekci webu jsou zveřejňovány naše aktivity - účast v řízeních - směřující k ochraně přírody a krajiny v povodí řeky Moravy.  Naše účast na rozhodování má za úkol bránit poškozování přírody, navrhovat alternatívní řešení resp. zlepšení současného stavu. Jednotlivé kauzy jsou námi systematicky sledovány a aktualizovány.

Morava pro Dunaj - v rámci tohoto projektu se Unie pro řeku Moravu (UPRM) zaměřila na sledování záměrů zasahujících do vodních toků, které spočívají např. v přípravě a realizaci protipovodňových opatření, opravách toků či vystavbě nových jezů a MVE. Jejich společným jmenovatelem je skutečnost, že ovlivnění, žádoucí změna či dokonce zastavení předkládaných záměrů nebylo povětšinou "v silách" orgánů státní správy a bez účasti nevládní organizace by nebyly adekvátně hájeny zájmy veřejnosti a zákony této země (o čemž svědčí rozhodnutí odvolacích orgánů či soudu, která potvrdila oprávněnost stanovisek UPRM). Z více než dvacítky případů pro vás vybíráme ty nejzajímavější, seznámit se s nimi můžete zde:

http://www.uprm.cz/aktivity/kauzy/morava-pro-dunaj-kauzy/

Kauza Šardice: http://www.uprm.cz/aktivity/kauzy/sardice

Kauza Bzenecká Doubrava versus R55:   http://www.uprm.cz/aktivity/kauzy/bzenecka-doubrava-versus-r55/

Kauza Baťův kanál :   http://www.uprm.cz/aktivity/kauzy/kauza-batuv-kanal/

© UPRM

vytvořil Michal Kandr