Unie pro řeku Moravu

Ročník 2011

příležitosti Světového dne vody (22. březen) vyzývá Unie pro řeku Moravu základní školy a dětské kolektivy k účasti v osmém ročníku soutěže Mladí tvůrci pro Dunaj. Téma soutěže zní: „Zapoj se pro řeky". Přihlášky do soutěže je třeba zaslat do 15. dubna 2011. Informace o soutěži, jejích pravidlech, cenách, jakož i ukázky vítězných prací z předcházejících ročníků, jsou dostupné na: www.uprm.cz

Mladí tvůrci pro Dunaj je mezinárodní výtvarná soutěž pro děti mateřských, základních a středních škol, které se nachází v povodí řeky Dunaje. Soutěže se mohou účastnit i děti organizované v rámci nestátních institucí (např. mladí ochránci přírody či mladí skauti).

Proč Unie pro řeku Moravu tuto soutěž již po osmé organizuje? „Chceme co nejvíce přiblížit přírodu, zejména pak říční krajinu a vodní toky, do povědomí dětí. Výtvarná soutěž mladých tvůrců je podle nás velice dobrá cesta, jak toho dosáhnout" odpovídá Michal Krejčí, předseda občanského sdružení. Soutěže se v loňském roce účastnilo přes 50 škol, tj. něco kolem 600 dětí, které vytvořili více něž 360 výtvarných děl.

Ceny pro vítěze: V rámci soutěže bude oceněno 15 vítězných výtvarných děl a předáno až 45 věcných cen. Hlavní cenou pro 10 dětských kolektivů (tj. až 30 dětí) a 10 dospělých (učitelé, rodiče) je splouvání meandrující řeky Moravy v CHKO Litovelské Pomoraví na raftech s vodáckými instruktory, zdravotníky a odborným doprovodem.

Dunaj v kufru: I letos každá škola, která se soutěže účastní, obdrží zdarma výukový materiál „Dunaj v kufru". Metodická příručka vznikla jako překlad vzdělávacího programu Danube Box, který byl vypracován pro potřeby škol v zemích povodí Dunaje. Materiály obsažené v této metodice jsou vytvořeny tak, aby byly pro učitele, ale především pro hlavní cílovou skupinu - děti - zábavné, podnětné a inspirující. Najdeme zde aktivity zaměřené intelektuálně, ale i prakticky či emocionálně.

Jsme rádi, když mohou děti společně s učiteli vyjít ven a zde u potoků či řek objevovat tajemství přírody. Dunaj v kufru nabízí aktivity, které u dětí posilují pozitivní vztah k vodě, potokům a řekám"říká Michal Krejčí z Unie pro řeku Moravu.

Základní myšlenkou Dunaje v kufru je pomoci lidem pochopit řeku v její rozmanitosti a vidět člověka jako součást říčního systému, proto je tento výukový materiál výbornou učební nabídkou pro základní školy. Více na dunajvkufru.uprm.cz

Kontakt: Mgr. Michal Krejčí, info@uprm.cz, 585 204 495, 731 058 206

V roce 2011 se výtvarná soutěž Mladí tvůrci pro Dunaj koná již poosmé. Propozice k letošnímu ročníku si prohlédněte níže.

Informace

Návratka

VÝSLEDKY

Letošní ročník soutěže Mladí tvůrci pro Dunaj podpořil v rámci společného mezinárodního projektu ČR, Slovenska a Maďarska také Višegadský fond. Na Slovensku je partnerem Bratislavské regionálne ochranárske združenie (BROZ), v Maďarsku pak Global Water Partnership.

Image

Zúčastněné školy a vedoucí pedagogové:

Gymnázium Jana Opletala

Mgr. Ivana Spurná

Mateřská škola Břeclav

Eva Čevelová

MŠ Speciální, ZŠ Speciální a Praktická škola

Mgr.Zdena Dlapalová

Mateřská škola Citov

BcA. Veronika Kozlová

Základní škola Antonínská

Mgr. Věra Elefantová

Základní škola Dolní Věstonice

Jiří Havlíček

Základní škola Prostějov

Jitka Chmelařová

Základní škola Senice na Hané

Jana Barabášová

Základní škola Tyršova

Kateřina Kobrová

Základní škola a Mateřská škola Višňové

Mgr. Jelínková Marcela, Bc. Lada Sikorová

MŠ Speciální, ZŠ Speciální a Praktická škola

Mgr. Magda Kubíčková, Lenka Linhartová

oddíl Mladých ochránců přírody Rejsci, ZO ČSOP Oriolus

Jitka Chmelařová

Střední pedagogická škola Boskovice

Mgr. Dagmar Ševčíková, Mgr. Hana Šperková

Masarykova základní škola

PaedDr. Iva Kocmánková

Základní umělecká škola Jedovnice

Mgr. Jitka Vávrová

Dětský pěvecký sbor Větrník ZŠ Loštice

Mgr. Svatava Šimková

Základní a mateřská škola Chudčice

Mgr. Alena Grünwaldová

Základní škola a mateřská škola Dolní Bečva

Mgr. Pavla Feberová

MŠ 1.máje

Jitka Dohňanská

ZŠ Mohelnice

Jana Skubýová

Gymnázium Vyškov

Eva Vernerová

Základní škola Zbraslav u Brna

Mgr. Bc. Dana Jelínková

Základní škola Plumlov – ŠKOLNÍ DRUŽINA

Eliška Krpcová

Základní škola a mateřská škola Vsetín

Mgr. Ivo Uličník

Základní škola Kobylí na Moravě

Mgr. Eliška Šnajdrová

Základní umělecká škola Slunná

Lenka Ulipová

ZŠ Kobylí ŠD – 3.oddělení

Blanka Vaculíková

Gymnázium Uničov

Mgr. Věra Kubíčková

ZUŠ Velké Bílovice

Mgr. Hodonská Jana DiS.

Střední škola železniční a stavební

Mgr. Hana Kubelková

ZŠ, MŠ a Dětský domov Ivančice

Mgr. Ludmila Marková

ZŠ a MŠ Troubky

Jana Hradilová

Mateřská škola UH-Jarošov

Helena Prchlíková

Dům dětí a mládeže Valašské Klobouky

Mgr. Monika Hořáková

Základní umělecká škola Kroměříž

PaedDr. Monika Kučerová

ZŠ Brno Řehořova

Mgr. Tereza Friedl

Základní škola Dubňany

Marta Chludilová

Dětský domov Kroměříž

Zollerová Simona, DiS.

ZŠ Za mlýnem

Radmila Hetmanová

Dům dětí a mládeže Kamarád

Helena Mechlová

Gymnázium Uherské Hradiště

MgA. Lukáš Psík

ZŠ Štěpánov

Jana Krejčová

Mateřská škola Veselí nad Moravou

Blanka Černochová

Základní škola Kobylí, 1. oddělení ŠD

Stanislava Lovečková

Waldorfská základní škola a mateřská škola Olomouc s.r.o.

Mgr. Jana Nováková

Mateřská škola Otrokovice

Miroslava Lederer

Mateřská škola Nádražní 7

Dana Levá

Základní škola a mateřská škola Lobodice

Jana Ježková

ZŠ Laškov

Mgr. Ilona Řípová

Základní škola a mateřská škola J. Schrotha

Martina Hlavinková

Církevní základní škola v Kroměříži

Mgr. Petra Macečková

Mateřská škola a Základní škola, Břeclav

Mgr. Alice Magdonová

ZŠ TGM Ivančice

Mgr. Leona Bubeníková

ZŠ Tršice

Eva Kapuciánová

 

 

© UPRM

vytvořil Michal Kandr