Unie pro řeku Moravu

Den Dunaje 2012

Plakát ke dni Dunaje 2012 si můžete prohlédnout zde.

V Olomouci byly uděleny ceny za nejlepší výtvarná díla s tématikou ochrany životního prostředí

Olomouc, 27. června 2012 - U příležitosti oslav Dne Dunaje se dnes v  Korunní pevnůstce v Olomouci sešlo více než 150 mladých lidí, aby si připomněli význam a potřebu ochrany řek jako kulturního i přírodního dědictví. Den Dunaje se každoročně pořádá i v řadě dalších evropských zemí s cílem přispět vzájemnou spoluprací v povodí Dunaje ke zlepšení kvality vody této řeky i jejích přítoků. Nad dnešní akcí převzalo záštitu Ministerstvo životního prostředí a Statutární město Olomouc.

Součástí bohatého programu bylo i udílení cen mezinárodní výtvarné soutěže „Mladí tvůrci pro Dunaj". Národní cenu si odnesli Dalibor Urban a Jakub Vávra ze ZUŠ Jedovnice za dílo „Řeky 2021!". Díla dalších 10 oceněných tvůrců jsou součástí přílohy této tiskové zprávy. Soutěž každoročně vyhlašuje Mezinárodní komise pro ochranu Dunaje se sídlem ve Vídni a účastní se jí tisíce žáků. V České republice soutěž pořádá občanské sdružení Unie pro řeku Moravu ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí, Ministerstvem zemědělství, Povodím Moravy a systémem Coca-Cola.

Oslavy Dne Dunaje pořádáme s našimi dlouholetými partnery v různé podobě již devět let, stejně jako výtvarnou soutěž Mladí tvůrci pro Dunaj. Cílem těchto aktivit je přitáhnout pozornost lidí k řekám, životu v nich a jejich ochraně", říká Michal Krejčí z Unie pro řeku Moravu a dodává: „Olomouc je nejvýznamnější město na řece Moravě, jeho historie je spjata s řekou, a proto jsme rádi, že letošní oslavy probíhají na Korunní pevnůstce, která vznikla v době, kdy město bylo významnou pevností habsburské monarchie. Tedy v době, kdy většina rozlohy povodí Dunaje byla součástí jednoho státního útvaru".

Dunaj jako učební pomůcka

Povodí Dunaje zaujímá takřka čtvrtinu (24 %) území České republiky, naprostou většinu vod pak do Dunaje odvádí řeka Morava a její přítoky. O řekách v povodí Dunaje, přírodě, lidech a jejich kultuře pojednává originální interaktivní výukový materiál „Dunaj v kufru".

Je to názorný učební materiál pro učitele a lektory pracující s dětmi zejména ve věku 9 - 12 let. Bohatě ilustrované pracovní listy, hravé aktivity a výzkumy, stejně tak jako aktivity podněcující nadšení pro krásy přírody a umožňují vnímat povodí Dunaje a ostatních řek všemi smysly. Více informací naleznete na dunajvkufru.uprm.cz.

 

Environmentální výuka a výchova k ochraně životního prostředí by měla tvořit nedílnou součást vzdělávání naší společnosti. Proto jsme se také rozhodli spolupracovat na vzniku Dunaje v kufru, který představuje pro mládež atraktivní výukový materiál. Do škol je již distribuováno 450 kusů a ohlasy jak žáků, tak učitelů, jsou velice kladné," říká Daniela Paličková, tisková mluvčí společnosti Coca-Cola.

"Moc se mi líbí praktické pokusy a aktivity. Dětem se líbí kvarteto. Dunaj v kufru máme teprve chvilku a začínáme. Předpokládám, že s ním budeme pracovat více a zapojí se i více učitelů, uvádí k učební pomůcce Hana Lümelová z MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené ve Valašském Meziřičí.

Den Dunaje - oslava nejmezinárodnější řeky v Evropě

Dne 29. 1994 byla podepsána Úmluva o spolupráci pro ochranu a únosné využívání Dunaje s úmyslem iniciovat řešení závažných problémů v povodí. V roce 2003 se zrodila myšlenka oslavita popularizovat Dunaj a vznikl Den Dunaje. Tímto dnem vyhlásila Mezinárodní komise pro ochranu Dunaje symbolicky 29. červen. Den Dunaje se od té doby slaví v České republice tak jako v mnoha dalších zemích povodí Dunaje.

© UPRM

vytvořil Michal Kandr