Unie pro řeku Moravu

Řeky pro život - veřejná sbírka na podporu zpřírodnění vodních toků

Unie pro řeku Moravu zahájila veřejnou sbírku „Řeky pro život", jejímž smyslem je podpořit přípravu, prosazování a realizaci záměrů na zpřírodnění vodních toků, jež povedou k dosažení jejich dobrého ekologického stavu či zvýšení míry protipovodňové ochrany sídel.

Čistý výtěžek sbírky bude použit na tyto účely:

  • financování investičních záměrů, koncepčních studií, studií proveditelnosti a projektové dokumentace na revitalizace vodních toků či přírodě blízká protipovodňová opatření, jakož i související inženýrské činnosti
  • financování grantových projektů organizace zaměřených na revitalizace vodních toků či přírodě blízká protipovodňová opatření,
  • financování výkupů pozemků potřebných pro zpřírodnění vodních toků či zajištění přírodě blízkých protipovodňových opatření,
  • financování realizačních akcí zaměřených na revitalizace vodních toků či přírodě blízká protipovodňová opatření.


Podporu „Řekám pro život" můžete zasílat na bankovní účet

2000254800 / 2010, který je vedený u Fio banky, a.s.

Sbírka se koná na území Olomouckého kraje a její výtěžek půjde na projekty zde realizované.

© UPRM

vytvořil Michal Kandr