Unie pro řeku Moravu

Členská základna a hierarchie

Podle aktualizovaných údajů má Unie pro řeku Moravu celkem 44 individuálních členů a 25 kolektivních členů (tj. nevládních neziskových organizací reprezentovaných jedním zástupcem). Do dnešního dne máme registrovány tři desítky příznivců.

Orgány UPRM jsou:
Valná hromada
Rada mluvčích
Předseda Rady mluvčích a dva místopředsedové Rady mluvčích
Revizor

Valná hromada je nejvyšším orgánem Unie. Je svolávána alespoň jednou do roka. Statutárními zástupci UPRM jsou předseda a místopředsedové Rady mluvčích, jenž jsou voleni na valné hromadě. Revizor kontroluje hospodářskou situaci UPRM. Unie pro řeku Moravu má také účetní.

Jsme členy Oborové platformy ekologických nevládních organizací.

Stanovy Unie pro řeku Moravu

© UPRM

vytvořil Michal Kandr