Unie pro řeku Moravu

Členská základna a hierarchie

Podle aktualizovaných údajů má Unie pro řeku Moravu celkem 18 členů

Orgány UPRM jsou:
Valná hromada
Předseda
Revizor

Valná hromada je nejvyšším orgánem Unie. Je svolávána alespoň jednou do roka. Statutárním zástupcem UPRM je předseda. kontroluje hospodářskou situaci UPRM.

Jsme členy Oborové platformy ekologických nevládních organizací.

Stanovy Unie pro řeku Moravu

© UPRM

vytvořil Michal Kandr