Unie pro řeku Moravu

Koalice pro řeky

8. ročník konference Říční krajina; 20. - 24. října 2012

Na nedávno proběhlé konferenci nechyběl ani příspěvek věnovaný revitalizaci řeky Bečvy, které se dlouhodobě věnujeme.

Příspěvek Živá Bečva - cesta z regulace v pdf je ke stažení zde.

O posledním ročníku konference najdete více na webových stránkách Koalice pro řeky.

 

Byla založena Koalice pro řeky

Tisková zpráva k právě vzniknuvší Koalici pro řeky.

Přijměte prosím naše pozvání do nově vznikající „Koalice pro řeky", jejímž smyslem by mělo být:

- Vytvoření a provoz informační a komunikační platformy mezi ekologickými NNO i jednotlivci, kteří se zajímají o ochranu řek, bystřin a potoků, jejich niv či rybníků a mokřadů, jakož i o hospodaření s vodou v krajině.

- Vytvoření a působení nevládní organizace hájící řeky a vodu v krajině na národní úrovni.

Ukazuje se, že zde dlouhodobě schází subjekt, který by se cíleně angažoval v otázkách vodního hospodářství krajiny, ochrany řek a jejích niv v celorepublikovém měřítku. Chceme, aby „Koalice pro řeky" plnila tyto základní funkce:

- účast na tvorbě celostátních koncepčních a strategických materiálů (PHP, Generel LAPV, apod.),

- účast na tvorbě legislativních předpisů ovlivňujících vodní hospodářství a ochranu přírody,

- úlohu nevládního partnera pro ústřední orgány státní správy (MZe, MŽP) a mezinárodní partnery.

Členství v koalici nebude pro běžné členy časově náročné či zavazující. Půjde zejména o předávání relevantních informací prostřednictvím emailové konference. Angažovanější členové budou mít možnost pravidelně se setkávat a plánovat s předstihem koordinované aktivity. Konkrétní náplň práce „Koalice pro řeky" se rozvine až na základě Vašich námětů. Prosíme Vás proto o Vaši účast na jednom ze tří workshopů, které v průběhu května a června. Na pracovních setkáních budou diskutovány cíle, náplň činnosti, zastupování a způsob fungování nově zakládané organizace.

1. workshop: 2.6. v 10.00-13.00 Praha, knihovna sdružení Arnica, Chlumova 17, Praha 3

2.workshop: 7.6. v 9.00 - 12.00 Brno, zasedací místnost sdružení Veronica, Panská 9, 602 00 Brno

3. workshop: 15.6. v 10.00 - 13.00 Praha, zasedací místnost Zeleného kruhu, Lublaňská 18, 120 00, Praha 2

Pokud nenajdete čas účastnit se alespoň některého z workshopů, pošlete nám své náměty k činnosti a staňte se členy „Koalice pro řeky".

Potvrzení účasti na pracovním setkání, zájem o členství či spolupráci v „Koalici pro řeky" pište na email: zdenek.postulka@seznam.cz nebo volejte na mobil 732957552. Obratem Vám budou sděleny další podrobnosti. Více informací najdete na www.uprm.cz. Posílejte prosím tuto pozvánku dalším organizacím a jednotlivcům se zájmem o vodu v krajině.

S pozdravem „Prostor pro řeky!"

Připravované stanovy Koalice pro řeky

Jana Vitnerová  - Arnika

Michal Krejčí - Unie pro řeku Moravu

Zdeněk Poštulka - Hnutí DUHA

image

© UPRM

vytvořil Michal Kandr