Unie pro řeku Moravu

Morava pro Dunaj (2009-2010)

Hlavním cílem projektu je s pomocí nástrojů a metod enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty přispět k trvale udržitelnému životu v povodí Moravy a posílit účast veřejnosti na rozhodování v oblasti ochrany řek. V rámci projektu bude přeložen výukový program Danube box a vydán v 50-ti pilotních kusech, přičemž 25 pedagogů bude proškoleno pro jeho použití formou workshopu. Bude uspořádána výtvarná soutěž Mladí tvůrci pro Dunaj, které se zúčastní 350 dětí 200 soutěžními díly, vítězná díla budou vydána v brožuře (1000 ks). Bude zorganizována akce Den Dunaje 2010 pro 50 osob, a PET 2010 pro 30 osob. Organizace se zúčastní alespoň 20 správních řízení dotýkajících se vodohospodářských staveb. Budou analyzovány Plány oblastí povodí a vznikne Koalice pro řeky. Dojde k inovaci webu organizace. Bude vyhotovena studie Bečva pro život, která bude vytištěna v 10-ti paré pro státní orgány a v 1000 ks jako informační brožura. Proběhne seminář „Bečva pro život“ pro veřejnost (účast min. 30 osob) a výstupy aktivity Bečva pro život budou vydány na 100 CD nosičích. Délka realizace projektu je 12 měsíců.

ImageImageImage

© UPRM

vytvořil Michal Kandr