Unie pro řeku Moravu

Morava pro Olomouc, Opava pro Krnov (2008)

Hlavním cílem projektu bylo napomoci prosazení ekologicky orientované protipovodňové ochrany Olomouce a Krnova, které je spojená se zpřírodněním řek Moravy a Opavy v těchto městech a zpřístupněním poříčních zón pro obyvatele měst. Projekt by proto měl oslovit občany Olomouce a Krnova, přinést jim informace o možnostech protipovodňové ochrany a nabídnout vhodná řešení.

Pro dosažení tohoto cíle budou zajištěny tyto činnosti:

  • jednání se zastupiteli měst Olomouc a Krnov, s představiteli magistrátů a správců toků,
  • vytvoření vizualizací návrhů protipovodňové ochrany se zkapacitněním koryta a zapojením řeky do struktury města
  • a vydání a distribuce informačního letáku o možnostech protipovodňové ochrany Olomouce a Krnova (včetně přiloženého CD s vytvořenou vizualizací a elektonickou verzí již dříve vytvořených studií).

Studie, které se zabývají zkapacitněním a zpřírodněním řeky Moravy v Olomouci a řeky Opavy v Krnově si můžete prohlédnout v sekci studie.

V rámci projektu byly zpracovány vizualizace vybraných úseků v obou městech.

OLOMOUC

KRNOV

K prohlížení je třeba mít nainstalovaný program Geoshow3D, který si můžete stáhnout zde .

Pro zvýšení povědomí obyvatel o možných řešeních řek protéakjících jejich městy byly vydány letáky

MORAVA PRO OLOMOUC

OPAVA PRO KRNOV

© UPRM

vytvořil Michal Kandr