Unie pro řeku Moravu

Otevřený seminář: „Obnova řeky Bečvy“

19.1.2022

Otevřený seminář: „Obnova řeky Bečvy“

Zveme Vás na otevřený seminář věnovaný ekologické obnově řeky Bečvy, který se uskuteční ve čtvrtek 10. února 2022.

Akce se koná pod záštitou místopředsedkyně Senátu PSP paní RNDr. Jitky Seitlové a hejtmana Olomouckého kraje pana Ing. Josefa Suchánka.

Kdy: čtvrtek 10. února 2022 od 13:00 do 16:00 hodin

Kde: Přírodovědecká fakulta UP, tř. 17. listopadu, Olomouc (učebna č. 2005)

Co: prezentace aktuálních studií a projektů k ekologické obnově řeky Bečvy

Program:

13:00 hod. – Zahájení, úvodní slovo – vystoupení hejtmana Olomouckého kraje

13:15 až 14:15 hod. – Představení koncepční studie: „Zlepšení podmínek pro oživení Bečvy a jejich významných přítoků“ (Mgr. Michal Krejčí) + diskuse

14:15 až 14:30 – Přestávka

14:30 až 15:00 hod. – Představení modelové studie: „Osecká Bečva – fluviálně geomorfologická studie s hodnocením kvality vodního prostředí se zaměřením na nepříznivé dopady pro populace reofilních druhů ryb“ (Mgr. Michal Krejčí, Ing. Martin Sucharda) + diskuse

15:00 až 15:30 hod. – Představení pilotního projektu na zabezpečení stožáru VVN na toku Bečvy v k.ú. Sušice u Přerova (Ing. Martin Sucharda) + diskuse

15:30 až 16:00 hod. – Závěrečná diskuse

Pořádá: Unie pro řeku Moravu, z.s.

Partneři: Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Seminář je určen pro představitele samospráv měst a obcí regionu Pobečví, krajské samosprávy (Olomoucký kraj, Zlínský kraj), zástupce státní správy v oblastech územního rozvoje, vodního hospodářství a životního prostředí, odborné veřejnosti i správy toku, jakož i všem zájemcům z řad profesních a zájmových skupin (např. rybáři, zemědělsky hospodařící subjekty, ekologická NNO, apod.).

Pozvánka zde

 

© UPRM

vytvořil Michal Kandr