Unie pro řeku Moravu

Studie: „Zlepšení podmínek pro oživení Bečvy a jejích významných přítoků“

17.4.2023

Studie: „Zlepšení podmínek pro oživení Bečvy a jejích významných přítoků“

Předkládaná studie reaguje na následky otravy řeky Bečvy kyanidy ze září 2020. Jedna z nejhorších otrav posledních desetiletí přinesla smrt více než 40 tunám ryb, neměřitelného množství jiné bioty a závažně poškodila říční ekosystém. I když řeka má schopnost samočištění a populace či společenstva vodních organismů mají šanci se postupně regenerovat, škody jsou obrovské a pokud nezlepšíme stav říčního ekosystému, tak ekologická obnova je v úplném rozsahu věcí dlouhodobou, v některých případech i nevratnou.

Cílem studie je podat návrh opatření, která povedou k podpoře reprodukce vodních organismů a obnově oživení řeky Bečvy a obecně ke zvýšení ekologické stability, v tomto případě k obnově resilience (pružnosti) ekosystému vůči vnějším negativním vlivům. Studie bude podkladem pro přípravu a realizaci krátkodobých opatření pro zlepšení ekologického stavu ekosystému řeky Bečvy, která budou mít za cíl okamžitou podporu samovolné obnovy ekosystému toku po vytrávení kyanidy z podzimu 2020 a dále pro koncepční opatření dlouhodobého charakteru.

Projednání studie: Zpracovaná studie je souhrnným materiálem sloužícím, jak pro přípravu krátkodobě uskutečnitelných opatření na zlepšení oživení řeky Bečvy (pozn.: první z takových opatření je aktuálně v realizaci), tak i pro přípravu dlouhodobějších opatření, včetně návrhu možné koncepce pro ekologickou obnovu řeky Bečvy. Jedná se tedy o podklad, o jehož návrzích a doporučeních je třeba jednat, a to nejen v průběhu jeho zpracování, ale i po jeho dokončení, neboť k tomuto účelu byl pořízen. A naopak je třeba říct, že studie není tzv. „studií proveditelnosti“, která dané záměry projednává v mnohem větší míře i detailu a dle výsledků pak své návrhy upravuje tak, aby již sloužily pro přímé zadání dalších projekčních stupňů. Rozhodně pak nejde o závazný dokument, který by něco rozhodoval a stanovoval.

Studie ke stažení:

Textová část a fotodokumentace - soubor pdf

Výkresová část - soubor pdf

Zpráva o projednání studie - soubor pdf

Zpráva z dalšího projednání - soubor pdf

Vyjádření správce toku - soubor pdf

Stanovisko zpracovatele k vyjádření správce toku - soubor pdf

Záznam z projednání se správcem toku - soubor pdf

© UPRM

vytvořil Michal Kandr