Unie pro řeku Moravu

30 let VDNM

21.3.2019

30 let VDNM

Dne 3.března 2019 uplynulo 30 let od dokončení výstavby Vodního díla Nové Mlýny.

V září 1989 bylo započato napouštění dolní nádrže. Tímto byly završeny tzv. Komplexní vodohospodářské úpravy jižní Moravy vypracované v roce 1959 a realizované od r. 1968. Byly regulovány dolní úseky řek Morava, Dyje, Svratka i Jihlava, což mělo zásadní vliv na vodní režim lužních lesů i luk, mokřadů i tůní. Vyloučením pravidelných záplav obohacujích nivy vodou i živinami lužní les chřadl, tůně a mokřady vysychaly, louky byly rozorány. Výstavbou VDNM o ploše 3227 ha v letech 1975 - 1989 zaniklo 905 ha lužních lesů, 1170 ha luk a množství tůní, mokřadů či slepých ramen. Nástupem občanské společnosti po listopadové Sametové revoluci byla umožněna diskuze o smysluplnosti tohoto brutálních zásahu do nivy řeky Dyje pod Pálavou. Porevoluční nadšení z možnosti mluvit do věcí veřejných vyvrcholilo akcí Špunt pořádanou v Nových Mlýnech dne 24. února 1991, vědomí potřebnosti chránit říční nivy vedlo ke vzniku Nadace přežití lužní krajiny a později i k založení Unie pro řeku Moravu.

© UPRM

vytvořil Michal Kandr