Unie pro řeku Moravu

Bečva pro Přerov – studie protipovodňových opatření v tisku

31.1.2012

Mladá Fronta DNES přinesla v pondělí 30. ledna 2011 obsáhlý rozhovor s předsedou Unie pro řeku Moravu - Michalem Krejčím, který byl dále doprovázen redakčním článkem.

Ačkoliv titulek či některé pasáže článku mohou působit konfrontačně, tak snahou Unie pro řeku Moravu je spolupracovat s Povodím Moravy na přípravách a realizaci protipovodňové ochrany v Pobečví. Naším cílem je napomoci zajištění ochrany obyvatel před povodněmi a též zpřírodnění řeky Bečvy. V mnoha ohledech se na těchto cílech s Povodím Moravy shodneme a kladně hodnotíme aktivitu a zájem správce toku tyto věci řešit. Studie, které v dané věci zpracováváme jsou přínosem (pro dosažení těchto cílů) a podkladem, který může využít odborná vodohospodářská sféra, jakož i orgány státní správy a samosprávy.

Rozhovor a (dokončení úvodního článku) na straně 3 regionální přílohy Olomoucký kraj si můžete otevřít ve formátu pdf: Suchá nádrž je to nejhorší řešení

Úvodní redakční článek z titulní strany je zde: Stát má plán proti povodním. Drahý, říká sdružení, jeho pokračování najdete na straně 3 (viz odkaz výše).

Studie „Bečva pro Přerov" je k dispozici na tomto odkazu http://www.uprm.cz/aktivity/becva-pro-prerov/

Studii „Bečva pro život" naleznete na http://www.uprm.cz/aktivity/becva-pro-zivot/

 

 

© UPRM

vytvořil Michal Kandr