Unie pro řeku Moravu

Den Dunaje v Olomouci

23.6.2010

V pátek 25. června proběhnou v Olomouci oslavy Dne Dunaje, které společně organizují občanská sdružení Unie pro řeku Moravu a Hnutí DUHA - místní skupina Olomouc.

Den Dunaje - Morava pro Olomouc a biodiverzita městských řek je oficiální název akce, která zahrnuje bohatý program v U-klubu a na přilehlém nábřeží řeky Moravy na Envelopě.

Na zábavné „Putování s řekou do Dunaje" (14:00 - 17:00 hod.) jsou zvány rodiče s dětmi. Širší olomoucké veřejnosti je určen blok přednášek: „Biodiverzita řek ve městech" (17:00 - 18:00 hod.) v kterém vystoupí RNDr. Jarmila Měkotová, Ph.D. z Univerzity Palackého, Mgr. Jan Koutný, Ph.D. z Agentury ochrany přírody a krajiny a Mgr. Michal Krejčí z Unie pro řeku Moravu.  Následovat bude panelová diskuze na téma: „Morava pro Olomouc" (18:15 - 19:30 hod.), které se vedle výše uvedených účastní i RNDr. Petr Loyka Csc. z odboru životního prostředí Magistrátu města Olomouce, Ing. David Prachař z firmy Pöyry Environment, která projektuje protipovodňové úpravy na řece Moravě v Olomouci a také Ing. Miroslav Foltýn z Povodí Moravy s.p. Přítomen bude rovněž Ing. Václav Čermák, která je autorem pionýrské studie „Zkapacitnění koryta řeky Moravy v Olomouci, zpřírodnění poříční zóny a zapojení řeky do struktury města" Diskusi bude moderovat Mgr. Michal Bartoš z Centra ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s. (Sluňákov). Závěr oslav Dne Dunaje je ve znamení koncertu kapely Ty Syčáci (začátek 20:00 hod.).

Den Dunaje - 29. června 1994, byla podepsána Úmluva o spolupráci pro ochranu a únosné využívání Dunaje. Na paměť podpisu této úmluvy stanovila Mezinárodní komise pro ochranu řeky Dunaje 29. červen „Dnem Dunaje". Stalo se tak proto, aby se tento den dostal do povědomí ministerstev příslušných zemí, vodohospodářských organizací a jiných zainteresovaných vládních i nevládních organizací a především obyvatel v celém povodí Dunaje.

Kontakt:
Unie pro řeku Moravu
- Mgr. Michal Krejčí, info@uprm.cz, 585 204 495, 731 058 206
Hnutí DUHA, místní skupina Olomouc
- Mgr. Renata Placková, renata.plackova@hnutiduha.cz, 737 136 911

Partnery Dne Dunaje v Olomouci jsou: Ministerstvo životního prostředí ČR a Statutární město Olomouc, kteří poskytli akci finanční podporu. Oslava Dne Dunaje je realizována rovněž díky projektu „Morava pro Dunaj", na který Unie pro řeku Moravu získala grant z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.

 

© UPRM

vytvořil Michal Kandr