Unie pro řeku Moravu

Kauza Baťův kanál

Baťův kanál, aneb vnitrozemský průplav Otrokovice - Rohatec (53 km), vznikl v letech 1936 - 1938 ze dvou nezávislých iniciativ - zlepšení hladiny spodních vod po regulacích Moravy a mini realizací starého snu o propojení Dunaje Odry a Labe. Tento průplav sloužil k dopravě lignitu z dolů Tomáš u Ratíškovic do otrokovické teplárny. Pojmenován byl podle Jana Antonína Bati - majitele obuvnické továrny ve Zlíně. Překonání celé cesty z Otrokovic (někdejšího Baťova) do Rohatce či naopak trvalo kolem 10 hodin za ideálních vodních stavů. Plavební cesta, poškozená přechodem fronty v roku 1945 je vyřazena z provozu a opravuje se až do roku 1949. Po roce 1948 dochází postupně k několika dalším organizačním změnám a lodní doprava po kanále začíná stagnovat, kanál se začíná zanášet a zařízení na něm vybudovaná vyžadují opravy. Bezpečnostní prohlídka kanálu v roce 1970 konstatuje, že kanál je částečně zanesený, překladní zařízení v Rohatci a Otrokovicích neudržované a částečně rozebrané a lanovka k přetahování člunů nad vnorovským jezem je demontována. V roce 1972 ruší federální min. dopravy pro kanál Otrokovice-Rohatec statut vodní cesty a převádí jeho správu pod Povodí Moravy. O dvacet let později vystává znovu otázka provozování plavební cesty vybudovaným kanálem mezi Rohatcem a Otrokovicemi, byť již pravděpodobně jen pro turistické využití. Parlament České republiky dne 25.5.1995 Zákonem o vnitrozemské plavbě zařazuje průplav Otrokovice - Rohatec mezi využitelné vodní cesty. Po několika pokusech o oživení plavby se od r. 1993 iniciativy chopily obce a na základě společného EU projektu INWARD I založily r. 1996 pro tyto účely nadační fond - Agenturu pro rozvoj turistiky na Baťově kanále (ABK). Cílem je zpřístupnění této vodní cesty pro veřejnost. Od roku 2002 turistickou plavbu po Baťově kanálu provozuje společnost "Baťův kanál, o.p.s." - blíže viz zde: http://www.batacanal.cz

Přírodní stav splaveninami zanešeného kanálu, před obnovou vodního provozu v úseku Veselí n. Moravou - Rohatec, je popsán v práci Mgr. Pavla Čmelíka a kol. (AOPK, 2003) - k nahlédnutí zde: http://jura.wenzl.sweb.cz/batakstudiepavlacmelika.doc

 

 

 

© UPRM

vytvořil Michal Kandr