Unie pro řeku Moravu

Waterkeeper alliance

Waterkeeper Alliance je mezinárodní koalice 182 organizací z celého světa. Její členové brání a chrání řeky (Riverkeepers), zátoky a zálivy (Baykeepers), pobřeží (Coastkeepers), mokřady (Wetlandkeepers). Uskupení spojuje ochrana vodního prostředí. Waterkeeper Alliance působí po celém světě, nejvíce členů má na severoamerickém kontinentě a v Austrálii, rozšiřuje se do Indie, států Jižní Ameriky, Ruska a do dalších zemí.

Waterkeeper Alliance je nejlepším advokátem, který hájí čistou vodu. Působí lokálně a organizuje globálně. Waterkeepers hlídkují na téměř 200 povodích po celém světě, bojují proti znečišťování vod a prosazují právo každého na čistou vodu.

Programy Waterkeeper jsou aktivní v oblastech jako dohlížení na dodržování zákonů v oblasti životního prostředí, reakce na stížnosti občanů, identifikace problémů, které mají vliv na vodní prostředí a hledání jejich řešení.

Hlavní cíle činnosti Waterkeeper Alliance spočívají v:

podporování a posilování členských organizací za účelem ochrany životního prostředí se zaměřením na kvalitu vody a celých ekosystémů,

prosazování koncepce „Waterkeeper“ při ochrany povodí po celém světě,

zajištění právního prostředí programu „Waterkeeper“.

Známou osobností Waterkeeper Alliance je Robert F. Kennedy, Jr.. Činnost Waterkeeper Alliance podporují společnosti jako AbTech Industries, EcoMedia, Ocean Kayak, Organic Valley, Paul Mitchell Systems a další.

Další informace o této organizaci jsou dostupné na oficiálních webových stránkách

http://www.waterkeeper.org

Waterkeeper Alliance vydává svůj vlastní zpravodaj. Archiv vydání je k nahlédnutí na výše uvedením odkazu.

Činnost Morava Riverkeeper

Waterkeeper Alliance má svého člena v České republice. Je to Morava Riverkeeper, který je členem Unie pro řeku Moravu. Od roku 1999 zajišťuje komunikaci mezi Waterkeeper Alliance a Unií pro řeku Moravu Helena Králová, která jako člen Unie pro řeku Moravu iniciovala žádost o členství v koalici Waterkeeper Alliance, připravila podklady a po schválení se stala zástupcem Morava Riverkeeper. Cíle obou organizací (Waterkeeper Alliance i Unie pro řeku Moravu) jsou velmi podobné.

© UPRM

vytvořil Michal Kandr