Unie pro řeku Moravu

V Olomouci byly uděleny ceny za nejlepší výtvarná díla soutěže Mladí tvůrci pro Dunaj a slaven Den Dunaje

20.6.2013

V Olomouci byly uděleny ceny za nejlepší výtvarná díla soutěže Mladí tvůrci pro Dunaj a slaven Den Dunaje

Olomouc, 16. června 2012

U příležitosti oslav Dne Dunaje se v pátek 14. června 2013 sešlo na 70 mladých lidí. Společně se ve Freskovém sále (kanovnické rezidence na Wurmově 7) v Olomouci účastnili slavnostního předání cen 10. ročníku mezinárodní výtvarné soutěže Mladí tvůrci pro Dunaj. Hlavní cenou, která je určena všem autorům vítězných děl, je splouvání řeky Moravy v CHKO Litovelské Pomoraví. Na raftech letos plulo 20 dětí a 15 dospělých.

Mladí tvůrci pro Dunaj

První místo a Cenu společnosti Coca-Cola si odnesly žákyně Nela Ptáčníková, Alena Svobodová a Petra Šlorová ze ZŠ Šakvice za dílo „Rybičky". Seznam všech 10 oceněných děl s uvedením jejich názvů, jmen autorů i škol je přílohou této TZ a fotografie děl jsou dostupné na adrese: http://www.uprm.cz/fotoarchiv/mladi-tvurci-pro-dunaj-2013/

Pořadí oceněných děl najdete zde.

Soutěž každoročně vyhlašuje Mezinárodní komise pro ochranu Dunaje se sídlem ve Vídni a účastní se jí tisíce žáků. V České republice soutěž pořádá občanské sdružení Unie pro řeku Moravu ve spolupráci s Povodím Moravy, s.p. a společností Coca-Cola.

Letošní, již 10. ročník mladých tvůrců se vyznačuje krásou vytvořených děl, která vznikala u řek a potoků v povodí Moravy. Soutěže se účastnilo 31 škol a bylo nám zasláno na 300 fotografií výtvarných děl, jež vytvořilo kolem 750 dětí", říká Michal Krejčí z Unie pro řeku Moravu a dodává: „V loňském roce náš národní vítěz zvítězil v mezinárodní konkurenci 14 zemí z povodí Dunaje, tak jsme zvědavi, jak se umístíme letos. Mezinárodním mottem soutěže je pro rok 2013 „Zapoj se pro jesetera", jelikož však tato ryba u nás nežije, tak naše národní motto bylo zvoleno obecněji na „Zapoj se pro ryby".

Dunaj jako učební pomůcka

Povodí Dunaje zaujímá takřka čtvrtinu (24 %) území České republiky, naprostou většinu vod pak do Dunaje odvádí řeka Morava a její přítoky. O řekách v povodí Dunaje, přírodě, lidech a jejich kultuře pojednává originální interaktivní výukový materiál „Dunaj v kufru".

Je to názorný učební materiál pro učitele a lektory pracující s dětmi zejména ve věku 9 - 12 let. Bohatě ilustrované pracovní listy, hravé aktivity a výzkumy, stejně tak jako aktivity podněcující nadšení pro krásy přírody a umožňují vnímat povodí Dunaje a ostatních řek všemi smysly. Více informací naleznete na dunajvkufru.uprm.cz.

Den Dunaje

Dne 29. 6. 1994 byla podepsána „Úmluva o spolupráci pro ochranu a únosné využívání Dunaje" s úmyslem iniciovat řešení závažných problémů v jeho povodí. Smyslem úmluvy je vzájemnou spoluprací přispět ke zlepšení kvality vody v povodí Dunaje. V roce 2004 se zrodila myšlenka oslavit a popularizovat Dunaj a vznikl Den Dunaje. Tímto dnem vyhlásila Mezinárodní komise pro ochranu Dunaje symbolicky 29. červen. Den Dunaje se od té doby slaví v České republice tak jako v mnoha dalších zemích povodí Dunaje.

Unie pro řeku Moravu

Unie pro řeku Moravu (UPRM) je občanské sdružení založené v roce 1993 za účelem ochrany přírody a krajiny, přičemž hlavní důraz činnosti je kladen na ochranu řek a říční krajiny. Územní působnost spadá do povodí řek Moravy a Vláry na území České republiky. UPRM sdružuje jedince (fyzické osoby, tj. individuální členy) a nevládní neziskové organizace (právnické osoby, občanská sdružení, tj. kolektivní členy), jejichž společným zájmem je ochrana přírodě blízkých vodních toků a jejich niv, jakož i zpřírodnění uměle regulovaných řek a potoků. Za dobu své existence získala UPRM mnoho příznivců s kterými úspěšně spolupracuje na svých projektech. UPRM si stanovila nesnadné cíle, jejichž smyslem je obnova vztahů mezi člověkem a řekou (environmentální problematika) a umožnění navrácení negativně ovlivněných říčních ekosystémů do přírodě blízkého stavu.

Společnost Coca-Cola

Společnost Coca-Cola je dodavatelem sycených nealkoholických nápojů, balených vod, balených ochucených vod, džusů, ovocných šťáv, ledových čajů a káv, sportovních a energetických nápojů. Coca-Cola se trvale angažuje v budování udržitelných společenství a zaměřuje se na iniciativy, které chrání životní prostředí a šetří přírodní zdroje, podporuje aktivní a zdravý život, vytváří bezpečné a otevřené pracovní prostředí pro své zaměstnance a podporuje hospodářský rozvoj ve společenstvích, kde působí. Další informace naleznete na webové stránce www.thecoca-colacompany.com.

Významnou prioritou je i zmenšování zátěže životního prostředí vylehčováním obalů a používáním recyklovaného materiálu PET (dnes každá lahev dosahuje až 25% použití recyklovaného materiálu). Společnost Coca-Cola je také spoluzakladatelem a klientem systému Ekokom, který v roce 2011 dosáhl téměř 70% recyklace PET materiálu - na českém trhu se tak díky systému tříděného sběru v obcích recykluje téměř 7 lahví z 10 a Česká republika je v recyklaci jednou z nejúspěšnějších zemí evropské sedmadvacítky.

© UPRM

vytvořil Michal Kandr