Unie pro řeku Moravu

Tisková zpráva - výsledky MTPD 2010

14.5.2010

Tisková zpráva - výsledky MTPD 2010

Národní kolo mezinárodní výtvarné soutěže Mladí tvůrci pro Dunaj má své vítěze a oceněné ceny. První cenu, která postupuje do mezinárodního kola soutěže, získalo dílo s názvem „Královna řeka" ze ZŠ Heyrovského v Olomouci, autorkou díla je Erika Vysloužilová.

Celý text tiskové zprávy.

Přehled všech cen a taktéž vystavená díla si můžete prohlédnout na www.uprm.cz. Na tomto odkazu je také možno hlasovat o cenu „Dětského vítěze" soutěže.

 

Mladí tvůrci pro Dunaj je mezinárodní výtvarná soutěž pro děti mateřských, základních a středních škol, které se nachází v povodí řeky Dunaje. Soutěže se mohou účastnit i děti organizované v rámci nestátních institucí (např. mladí ochránci přírody či mladí skauti).

Sedmý ročník soutěže dosáhl rekordního počtu účastníků, a to: 51 škol, zhruba 600 soutěžících dětí a 360 výtvarných děl.

 

Proč Unie pro řeku Moravu tuto soutěž již po sedmé organizuje? „Chceme co nejvíce přiblížit přírodu, zejména pak říční krajinu a vodní toky, do povědomí dětí. Výtvarná soutěž mladých tvůrců je podle nás velice dobrá cesta, jak toho dosáhnout" odpovídá Michal Krejčí, předseda občanského sdružení.

 

Ceny pro vítěze: V rámci soutěže bylo vybráno 15 vítězných výtvarných děl, jejichž autoři (tj. celkem 37 dětí) obdrží věcné ceny. Hlavní cenou pro 30 dětí a jejich doprovod (učitelé, rodiče) je splouvání meandrující řeky Moravy v CHKO Litovelské Pomoraví na raftech s vodáckými instruktory, zdravotníky a odborným průvodcem. Splouvání Moravy proběhne 17. června a 18. června se na Sluňákově uskuteční slavnostní předání věcných cen, které bude spojeno s křestem „Dunaje v kufru" a oslavou „Dne Dunaje".

 

Dunaj v kufru: je nový výukový materiál, metodická příručka pro učitele, který vznikl jako překlad vzdělávacího programu Danube Box. Dunaj v kufru byl vypracován pro potřeby škol v zemích povodí Dunaje, a to pod záštitou ICPD - Mezinárodní komise na ochranu Dunaje. Materiály obsažené v této metodice jsou vytvořeny tak, aby byly pro učitele, ale především pro hlavní cílovou skupinu - děti - zábavné, podnětné a inspirující. Najdeme zde aktivity zaměřené intelektuálně, ale i prakticky či emocionálně.

Jsme rádi, když mohou děti společně s učiteli vyjít ven a zde u potoků či řek objevovat tajemství přírody. Dunaj v kufru nabízí aktivity, které u dětí posilují pozitivní vztah k vodě, potokům a řekám" říká Michal Krejčí z Unie pro řeku Moravu.

 

Kontakt: Mgr. Michal Krejčí, www.uprm.cz, info@uprm.cz, 585 204 495, 731 058 206

 

© UPRM

vytvořil Michal Kandr