Unie pro řeku Moravu

Dunaj v kufru: Řeka je víc než jen voda

29.6.2011

Sluňákov, 28. června 2011

Dnes byly v ekologickém centru Sluňákov v Horce nad Moravou slavnostně vyhlášeny výsledky mezinárodní výtvarné soutěže Mladí tvůrci pro Dunaj 2011, jejíž vítězem se stalo dílko "Stromořeka" od žáků ze ZUŠ Jedovnice. Soutěž každoročně vyhlašuje Mezinárodní komise pro ochranu Dunaje (MKOD, ICPDR) se sídlem ve Vídni. V České republice soutěž od počátku pořádá občanské sdružení Unie pro řeku Moravu, jako reprezentant a zakládající člen DEF a mezi hlavní partnery projektu patří zejména Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo zemědělství, Povodí Moravy, s.p. a společnost Coca-Cola.

Plné znění zprávy najdete zde.

Hlavním myšlenkou „Dunaje v kufru", který se zrodil v rámci Zeleného dunajského partnerství, schváleného v roce 2005 mezi společnostmi Coca-Cola, Coca-Cola HBC a ICPDR, je pomoci lidem pochopit řeku a v její celkové rozmanitosti a rozpoznat člověka jako součást říčního ekosystému, protože jak známo, člověk chrání a oceňuje to, čemu porozumí.

„Záměrem Dunaje v kufru je podpora učitelů působících v mnoha zemích podél toku Dunaje k podnícení zájmu dětí o kulturní a přírodní zdroje a zvýšení jejich povědomí o ochraně a udržitelném rozvoji tohoto přírodního a kulturního bohatství," říká o významu projektu Michal Krejčí, předseda Rady mluvčích Unie pro řeku Moravu a dodává: „vytvoření Dunaje v kufru bylo umožněno díky spolupráci se společností Coca-Cola, v níž jsme našli aktivního a oddaného partnera. Společně věříme, že se Dunaj v kufru ukáže být vysoce užitečnou učební pomůckou."

S cílem nadchnout pro Dunaj a jeho přítoky a přiblížit každého jednotlivce k této řece, vyhlásila Mezinárodní komise pro ochranu Dunaje také symbolický Den Dunaje, který se každoročně slaví v řadě evropských zemí 29. června a jehož cílem je přispět vzájemnou spoluprací všech krajin v povodí Dunaje ke zlepšení kvality jeho vod.

Dalším významným aspektem projektu je jeho přínos pro životní prostředí a podpora takzvaného environmentálního smýšlení organizací. Ochrana životního prostředí a dosažení trvalé udržitelnosti je pro společnost Coca-Cola prioritou, která vedla právě k podpoře projektu Dunaj v kufru. Za zmínku stojí, že společnost mj. používá index poměřující spotřebu vody na objem prodaného nápoje a úspěšně se jí daří udržovat sestupný trend, stejně jako u spotřeby energie na vyrobený litr nápojů.

Povodí Dunaje zaujímá takřka čtvrtinu (24 %) území České republiky, naprostou většinu vod pak do Dunaje odvádí řeka Morava a její přítoky a právě o jejímž povodí, řekách, přírodě, lidech a jejich kultuře pojednává originální výukový materiál Dunaj v kufru.

 

© UPRM

vytvořil Michal Kandr