Unie pro řeku Moravu

Den Dunaje na Sluňákově

23.6.2010

U příležitosti Dne Dunaje (29. červen) se v pátek 18. června uskutečnila akce „Den Dunaje na Sluňákově" v jejímž rámci byla slavnostně pokřtěna nová metodická příručka pro učitele „Dunaj v kufru". Kmotrem netradičního výukového materiálu se stal Michal Bartoš - ředitel Centra ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s. (Sluňákov). Součástí oslav bylo také předání věcných cen vítězům českého kola mezinárodní výtvarné soutěže „Mladí tvůrci pro Dunaj" (MTPD). Mezi předávajícími nechyběli Ing. Karel Stojan, který zastupoval Ministerstvo zemědělství a Ing. František Ondráš za Ministerstvo životního prostředí. Cenami přispělo i Povodí Moravy, s.p., které zastupovala tisková mluvčí Bc. Eva Grodová. Sváteční atmosféru dotvářela cimbálová Musica Veronica.

Skoro třicet dětí a deset dospělých (učitelé a rodiče) si vybralo svou odměnu za oceněná díla soutěže Mladí tvůrci pro Dunaj, a to v podobě splutí řeky Moravy z Litovle do Horky nad Moravou (Sluňákov). Plavba na raftech se zkušenými instruktory z Delfína (ZČ Hnutí Brontosaurus) se stala nezapomenutelným zážitkem pro všechny zúčastněné. Slunečné počasí, ideální vodní stav a především krásy meandrující řeky Moravy se podepsaly na všeobecné spokojenosti. Splouvání řeky bylo doplněno happeningem, při kterém jednotlivé posádky raftů vytvářely na štěrkopískovém náplavu svá prostorová výtvarná díla. Následovala společná vernisáž a představení výtvorů jejich autory (fotodokumentace k nahlédnutí zde: http://www.uprm.cz/fotoarchiv/2010/mtpd-2010-splouvani-reky-moravy/, v případě zájmu vám dodáme fotografie v původní kvalitě).

Dunaj v kufru: je nový výukový materiál, metodická příručka pro učitele, který vznikl jako překlad vzdělávacího programu Danube Box. Dunaj v kufru byl vypracován pro potřeby škol v zemích povodí Dunaje, a to pod záštitou ICPD - Mezinárodní komise na ochranu Dunaje. Materiály obsažené v této metodice jsou vytvořeny tak, aby byly pro učitele, ale především pro hlavní cílovou skupinu - děti - zábavné, podnětné a inspirující. Najdeme zde aktivity zaměřené intelektuálně, ale i prakticky či emocionálně.

Mladí tvůrci pro Dunaj je mezinárodní výtvarná soutěž pro děti mateřských, základních a středních škol, které se nachází v povodí řeky Dunaje. Soutěže se mohou účastnit i děti organizované v rámci nestátních institucí (např. mladí ochránci přírody či mladí skauti).

Proč Unie pro řeku Moravu tuto soutěž již po sedmé organizuje? „Chceme co nejvíce přiblížit přírodu, zejména pak říční krajinu a vodní toky, do povědomí dětí. Výtvarná soutěž mladých tvůrců je podle nás velice dobrá cesta, jak toho dosáhnout" odpovídá Michal Krejčí, předseda občanského sdružení. Soutěže se přitom letos účastnilo 51 škol, tj. něco přes 600 dětí, které vytvořili na 360 výtvarných děl.

Kontakt: Mgr. Michal Krejčí, info@uprm.cz, 585 204 495, 731 058 206

Hlavními partnery soutěže MTPD jsou: Ministerstvo životního prostředí ČR a Ministerstvo zemědělství ČR. Výtvarná soutěž je realizována díky projektu „Morava pro Dunaj", na který Unie pro řeku Moravu získala grant z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti. Den Dunaje na Sluňákově a splouvání řeky Moravy se uskutečnilo také díky podpoře Nadace OKD.

 

© UPRM

vytvořil Michal Kandr