Unie pro řeku Moravu

Správa toků a ochrana přírody: hledání shody

7.11.2011

Koalice pro řeky ve spolupráci s Katedrou hydromeliorací a krajinného inženýrství Stavební fakulty ČVUT připravuje v termínu 8.12.2011 diskuzní seminář.

Účelem semináře je podpořit dialog mezi oběmi jmenovanými skupinami nad konkrétními otázkami. Chceme umožnit jejich vzájemné poznání, definovat problémy a jejich příčiny, nalézt společné, ale i rozdílné postoje. Cílem semináře je hledání odpovědí, za úspěch ovšem můžeme považovat i korektní definici otázek pro následné řešení.

Pro seminář byly vymezeny následující čtyři tématické okruhy:

Ekologický orientovaná správa vodního toku a zkušenosti se správou toků ve zvláště chráněných územích

Říční krajina a povodně, využití přírodě blízkých protipovodňových opatření

Obnova říční morfologie a samovolná revitalizace

Morfologické prvky, jejich tvorba a bilance

Více informací o semináři, diskusní fórum, kde můžete připomínkovat zaměření semináře a přihlášku najdete na webových stránkách Koalice pro řeky.

 

© UPRM

vytvořil Michal Kandr