Unie pro řeku Moravu

Proběhl seminář Energetická biomasa a ekologická stabilita krajiny

13.12.2012

Proběhl seminář Energetická biomasa a ekologická stabilita krajiny

V úterý 27. listopadu se v Čehovicích uskutečnil seminář projektu Klima - krajina - povodí, jež byl zaměřen na výměnu informací mezi odborníky - lesníci, ekologové a starosty obcí. Předmětem semináře bylo seznámit zástupce obcí s možnostmi hospodářského využití dřevinných porostů v prvcích ÚSES (biocentra, biokoridory). Zde lze s úspěchem využít managementu v pěstování tzv. nízkého a středního lesa. Prezentace ze semináře a další informace jsou zde.

© UPRM

vytvořil Michal Kandr