Unie pro řeku Moravu

Prezentace ze seminářů k projektu Klima - krajina - povodí

27.1.2012

V lednu 2012 proběhly tři semináře (v Brně, Olomouci a Zlíně) pro pracovníky státní správy ve vodním hospodářství, územním plánování a ochraně přírody, správce toků a odbornou veřejnost. Na seminářích byly prezentovány výsledky regionálních a pilotních studií a studie právní, které vznikly v rámci projektu Klima - krajina - povodí. Svůj příspěvek přednesl rovněž Ing. Foltýn z Povodí Moravy, a.s. a Ing. Tomáš Havlíček z Ateliéru Fontes. Semináře navazovaly na čtyři kulaté stoly (výrobní výbory) v užším kruhu, které proběhly na podzim 2011 v Olomouci, Brně, Zlíně a Praze. Na nich byly diskutovány předběžné závěry z regionální studie strategie adaptačních opatření v povodí Moravy.

© UPRM

vytvořil Michal Kandr