Unie pro řeku Moravu

Pozvánka a program konference Říční krajina 2011

6.9.2011

Pozvánka a program konference Říční krajina 2011

Sedmý ročník konference proběhne 5. -7. října v Olomouci v nové budově PřF UP Olomouc. Letos jej vyplní dva dny přednášek a lektorovaná celodenní exkurze do CHKO Litovelské Pomoraví.

Základními tématy ročníku jsou:

1. Říční krajina a změny klimatu (adaptace na změny klimatu)

2. Retence vody v nivách

3. Pramenné části říční krajiny

4. Ekologická správa vodních toků


Pokyny pro účastníky:

Poslední možnost přihlásit se na konferenci máte v těchto dnech pomocí online formuláře na www.koaliceproreky.cz

Pro zájemce a účastníky je již k dispozici úplný program konference.

 

 

Konferenční poplatek:

1400,- Kč - v ceně je zahrnuta účast na všech třech dnech konference a společenský raut první večer ve středu 5. října

Zvláštní konferenční poplatky:

1200,-Kč - dva dny konference, bez exkurze (v ceně je zahrnuta účast na společenském rautu první večer)

600,- Kč - poplatek za účast během prvního nebo druhého dne přednášek (v ceně není zahrnut společenský raut)

300,- Kč - účast na exkurzi autobusem do CHKO Litovelské Pomoraví

Platba konferenčního poplatku:

Při platbě v Kč použijte následující účet:

č.ú.: 1872106309/0800

variabilní symbol.s.: 101101

Česká Spořitelna, a.s., oblastní pobočka Opava, nám. Republiky 15,

Majitel účtu: Koalice pro řeky, o. s., IČ: 228 630 10, DIČ: CZ 22863010

BIC (Swift Code): GIBACZPX

Do zprávy pro příjemce prosíme uvést plné jméno účastníka a název organizace.

Daňové doklady budou účastníkům předány při prezentaci.

Vložné slouží k pokrytí nákladů spojených s konáním konference a s vydáním sborníku.
V případě více přihlášených z jednoho  pracoviště prosíme o platby za jednotlivé osoby zvlášť. Usnadníte nám dohledání plateb.

Stravování a nocleh:

Nejsou součástí vložného na konferenci. V případě zájmu o ubytování nabízíme kontakt na univerzitní kolejní zařízení.

 

Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce.  Správa a aktualizace webových stránek je součástí  projektu Společně pro řeky, jehož nositelem je Unie pro řeku Moravu.


© UPRM

vytvořil Michal Kandr