Unie pro řeku Moravu

Francouzské vody stále více ohrožují nitráty

7.2.2013

Kvalita vody ve francouzských vodních tocích se setrvale zhoršuje. Více než polovina evropského území země je dnes postižena znečištěním nitráty, pocházejícími ze zemědělské výroby. Po jednání v prosinci 2012 byla aktualizována mapa 6 velkých povodí řek Francie, jejichž agentury byly zřízeny v roce 1964. Mapa zobrazuje i ohrožené zóny, kde koncentrace nitrátů ve vodě přesahuje 50 mg/litr. Ohrožené zóny zahrnují 18 860 obcí, což je o 860 obcí více, než tomu bylo v roce předchozím....

Překlad článku z Le Monde si můžete přečíst na Říčním blogu.

 

© UPRM

vytvořil Michal Kandr