Unie pro řeku Moravu

Akce PET 2014

3.7.2014

Akce PET 2014

V sobotu a v neděli 7. a 8. června 2014 opět proběhla úspěšně další z Akcí PET!

Jako nezkušený "neúčastník" vodních sportů a málo zdatný plavec jsem kývla na nabídku zúčastnit se akce, ve které s vratkou lodí v proudu manévrujete směrem k antropogenním předmětům plujícím po hladině a ještě se je snažíte odlovit.

Cestou k místu srazu jsem doufala, že pojedu na raftu. O kanoi jsme měla představu nestabilního tělesa, které s radostí čeká, až se vychýlíte natolik, že ověříte vlastním tělem teplotu okolní vody. Ledový pot mi tak vyvstal na čele, když jsem se cestou dozvěděla, že rafty jsou již obsazeny. Hned první vstup do kanoe naboural můj předsudek vůči její škodolibosti, zůstala jsem (zatím) v suchu. Cvakli jsme se nakonec jen jednou, když jsme se nemohli dohodnout, jestli tu peřej projet nebo ne, tak to obrátíme, dělej, rychle, rychle ... pozdě. Ještě, že jsme sebou měli nepromokavý vak na věci, který jsme si přivázali k lodi. Pádla se nám ihned podařilo zachytit a pytel s odpady jsme vyložili chvíli předtím, tak jsme byli s několika modřinami bohatší o další vodáckou zkušenost. Velmi dobrým nápadem bylo vzít si plážové boty do vody, kterých vám není až tak líto, když je vidíte obalené jemným a velmi nevoňavým bahnitým sedimentem.

Struktura odpadů byla bohatá a zdaleka se nejednalo pouze o PET flašky. Překvapující bylo velké množství polystyrenu zachyceného v dřevních náplavech. Mnohý se již stal substrátem pro rostliny. Nouze nebyla ani o opravdu objemné předměty, z nichž za zmínku stojí kontejner na papír nebo podezřelý barel, posunuté na sběrné místo hrdinnými hochy na raftu. Cesta probíhala pokojně, jako vosy jsme se občas slétali k náplavům větříce další předmět do sbírky. Nechyběla ani zastávka na pivo s příjemnou partou lidí, z níž se někteří této akce účastní každý rok a neváhají kvůli této příležitosti procestovat i půl Moravy. Točitými meandry, přes kmeny stromů, kolem jezů a posléze i narovnaným klidným korytem jsme dojeli až do Olomouce.

Ačkoli jsem měla pocit, že mé sedací kosti již nevytrhnu z dřevěné lavičky a že ten pach metanu a sirovodíku, kterým jsem byla cítit, mne bude provázet po větší část mého života, neubránila jsem se příjemnému pocitu z dobře stráveného a naplněného dne. Závěrečný panák pozdě večer v pohodlí domova, teplá vana a měkká pohovka stály skutečně za to.

účastník Klára

 

Orientační množství sesbíraného odpadu:

- asi 90 pytlů odpadu s lahvemi (PET i sklo), polystyrenu, sandálů, apod.
- 1 sud, 7 pneumatik
- 1 kontejner na tříděný odpad (vrácen majiteli a opět využit)

Fotky z akce můžete shlédnout ve fotogalerii.

© UPRM

vytvořil Michal Kandr